Struktura Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego:

Katedra Stosunków Międzynarodowych
 

 

 

Pracownia Polityki Bezpieczeństwa

dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO,dr Bartosz Maziarz
 
 

 

Katedra Studiów Regionalnych

p.o Kierownik – dr Ewa Ganowicz
prof. Nataliya Antonyuk
dr Bartosz Czepil
dr Norbert Honka
dr Wojciech Opioła
dr Marek Mazurkiewicz
mgr Marcin Ociepa