Prof. Katarzyna Sobolewska-Myślik

Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych

Profesor nauk społecznych. Naukowo zajmuje się problematyką partii politycznych oraz przemian ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów demokratyzacji.

ORCID: 0000-0003-4971-9772

  • Partie i systemy partyjne
  • Systemy polityczne
  • Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries, K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec (eds.), Kraków 2016 s.490.
  • Partie politycznych przedsiębiorców”- nowy model partii?(współaut. B. Kosowska-Gąstoł), „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2017, t. 55, s.108-130.
  • New Political Entrepreneurs in Poland (współaut. B. Kosowska-Gąstoł),” Czech Journal of Political Science” 2017, Vol. XXIV, No 2, s. 137-158.
  • Podemos jako “partia-ruch“, „ Przegląd Politologiczny”  2018, nr 1, s. 163-170.
  • Does Novelty Necessarily Mean Change? New Political Parties within the Polish Party System (współaut. B. Kosowska-Gąstoł), “Politics in Central Europe” 2019, No 1,s.81-113.
  • Trzy nowe partie w brytyjskim systemie partyjnym- trzy wcielenia brytyjskiego eurosceptycyzmu. Refrendum Party, UKIP, Brexit Party, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K” 2021, nr 1, s.87-101.
  • Integracja Europejska
  • Aktualne problemy i wyzwania polityki światowej

Collegium Civitas pokój 312
telefon: (77) 452 7477 wew. 7477
e-mail: katarzyna.sobolewska-myslik@uni.opole.pl