Uprawnienia doktoranckie:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji, nadane w 2009 roku decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Uprawnienia zostały potwierdzone w 2023 roku, nadaniem Instytutowi kategorii A za działalność naukową.

Studia doktoranckie w dyscyplinie Nauk o Polityce i Administracji prowadzone są przez Szkołę Doktorską Uniwersytetu Opolskiego. W celu zapoznania się z zasadami rekrutacji, programem kształcenia i innymi informacjami dotyczącymi studiów doktoranckich przejdź do strony Szkoły Doktorskiej >>>

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone są przez Radę Naukową Uniwersytetu Opolskiego. W celu zapoznania się z zasadami oraz harmonogramem prac Rady, przejdź do strony Rady Naukowej >>>