Projekt „Studia z przyszłością, czyli przygotowanie strategii rozwoju zawodowego studentów nauk społecznych”.

 

Studenci studiów społecznych kończąc studia stoją przed dramatycznym pytaniem – Co dalej? W jakim kierunku powinna podążyć ich kariera zawodowa? Jako kadra naukowa opolskiej uczelni uważamy, iż powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by takie pytania pojawiały się coraz rzadziej. W związku z tym chcemy:

  • dokonać diagnozy stanu obecnego m.in. sprawdzić w jaki sposób uczelnia pomaga studentom w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy; gdzie i w
    jaki sposób znaleźli pracę absolwenci kierunków społecznych oraz w jaki sposób z problemem tym zmierzyły się (próbują się zmierzyć?) inne uczelnie?
  • zaproponować możliwe sposoby polepszenia sytuacji bieżącej w oparciu o model kooperacji jednostki macierzystej ze studentami/absolwentami.

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, uzyskanych w ramach “Małych Grantów 2016”.

Zespół realizujący projekt:

dr Adam Drosik,
dr Grzegorz Haber,
dr Bartosz Maziarz.