Uprawnienia habilitacyjne:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji, nadane w 2021 roku decyzją Rady Doskonałości Naukowej. Uprawnienia zostały potwierdzone w 2023 roku, nadaniem Instytutowi kategorii A za działalność naukową.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego prowadzone są przez Radę Naukową Uniwersytetu Opolskiego. W celu zapoznania się z zasadami oraz harmonogramem prac Rady, przejdź na stronę Rady Naukowej >>>