GRANTY NCBiR PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI:

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla studentów w ramach III misji Uniwersytetu

Nr projektu: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Zespół: dr Bartosz Maziarz (kierownik), dr Marek Mazurkiewicz, mgr Justyna Chudy-Wójtowicz (specjalistka ds. monitoringu i rozliczeń)
Czas realizacji zadania: 2019-2021

Programy Stażowe dla studentów Instytutu Politologii UO
Nr projektu POWR.03.01.00-00-S044/17
Zespół: dr Grzegorz Haber (kierownik), dr Bartosz Maziarz, mgr Sabina Baraniewicz-Kotasińska (koordynatorzy zadań), mgr Justyna Chudy-Wójtowicz (specjalistka ds. monitoringu i rozliczeń)
Czas realizacji: listopad 2017 – wrzesień 2019

Uruchomienie nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Politologii) – Zarządzanie Publiczne
Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z009/17
Zespół: Eksperci z UO oraz zespół ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego
Czas realizacji zadania: maj – grudzień 2018 r.