Projekt pt. Bezpieczeństwo przede wszystkim!  Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy : POWR.03.01.00-00-T069/18-00 z dnia 21.02.2019 r.

Celem głównym projektu Bezpieczeństwo ponad wszystkim! jest rozwijanie III misji Uniwersytetu Opolskiego wśród ponad sześciuset uczniów i studentów pierwszy lat studiów z województwa opolskiego poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych i warsztatów wspólnie z Urzędem Miasta Opole jako jednostką działającą na rzecz edukacji i posiadającą doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związany z celami projektu. Stanem docelowym jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół średnich, kształcących się w klasach o profilach mundurowych oraz związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w oparciu o aparat metodologiczny nauk społecznych, przez co zwiększy się poczucie i poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych, z których wywodzą się uczniowie, co w dalszej perspektywie czasowej zaowocuje zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa państwa.

Zadania do realizacji w projekcie:
  1. Opracowanie programu nauczania (eksperci z zespołu ds. kształcenia).
  2. Cykl warsztatów “Bezpieczeństwo w teorii i praktyce”.
  3. Opracowanie podręcznika “Bezpieczeństwo w globalnym świecie”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.01.2019 – 31.03.2023. Zwiększone kompetencje z zakresu bezpieczeństwa i poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistyczne, w znaczący sposób mogą przyczynić się do lepszego przygotowania młodzieży szkół średnich do podjęcia pracy w publicznym sektorze bezpieczeństwa, tj. służby w Policji, Wojsku Polskim, Państwowej Straży Pożarnej i innych poprzez rozwijane konkretnych umiejętności. Zrealizowane zostaną warsztaty m.in. o tematyce:

  • prawne aspekty bezpieczeństwa;
  • samoobrona;
  • profilaktyki antyterrorystycznej;
  • roli i miejsca policji w systemie bezpieczeństwa;
  • ratownictwa medycznego;
  • roli i miejsca sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa;
  • negocjacji i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych.

Plakat informacyjny -> do pobrania.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji i zapoznania się z niezbędną dokumentacją:

 

Projektem zarządzają:
dr Bartosz Maziarz (Kierownik Projektu);
dr Marek Mazurkiewicz (Kierownik wykonawczy);
mgr Justyna Chudy-Wójtowicz (Specjalistka ds. monitoringu i rozliczeń).