Biblioteka Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego jest naukową biblioteką specjalistyczną, która od 2000 roku gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu politologii, filozofii, socjologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, stosunków międzynarodowych. Dodatkowo księgozbiór poszerzony jest o naukową literaturę dotyczącą historii najnowszej (Polski i powszechnej), ekonomii oraz religioznawstwa. Zasoby BNS liczą ponad 38 000 książek oraz ponad 700 tytułów czasopism (ok. 7000 woluminów) i stale wzrastają.

Czytelnicy BNS mają dostęp do 87 elektronicznych baz danych, w tym – pełnotekstowych, z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Księgozbiór gromadzony jest zgodnie z kierunkami badań naukowych i procesem dydaktycznym prowadzonym na uczelni w obszarze nauk społecznych.

Biblioteka udostępnia zbiory na zewnątrz zarejestrowanym użytkownikom, umożliwia również korzystanie ze zbiorów na miejscu w czytelni. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek.

Biblioteka dysponuje 74 miejscami dla czytelników, 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki i czasopisma elektroniczne). Pracownicy i studenci UO mają możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci internetowej EDUROAM, jak również podłączenia własnych urządzeń elektronicznych (np. laptop).

W czytelni udostępnia się kolekcję książek i czasopism ukazujących się w Polsce poza cenzurą w latach 1976–1989, przekazanych przez Ośrodek KARTA.

Godziny otwarcia biblioteki:

Od 20 listopada 2023 r.:

poniedziałek: 10:00 – 17:00
wtorek: 10:00 – 17:00
środa: 08:00 – 16:00
czwartek: 08:00 – 16:00
piątek: 08:00 – 16:00

Pracownicy BNS:

mgr Magdalena Kościukiewicz – kierownik
mgr Magdalena Kortas – starszy bibliotekarz

Kontakt:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. 77 452 74 63 w. 7463
e-mail: bns@uni.opole.pl,
mkosciukiewicz@uni.opole.pl
www: http://www.bg.uni.opole.pl