Instytut Nauk o Polityce i Administracji UO wydaje trzy czasopisma naukowe:

Border and Regional Studies (wcześniej: Pogranicze. Polish Borderlands Studies)

to czasopismo naukowe, wydawane w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Nazwa wskazuje na obszar zainteresowań redakcji. Pogranicze – bo trzonem tematyki mają być politologiczne konteksty pogranicza.  Na łamy czasopisma zapraszamy także zagranicznych naukowców, zajmujących się badaniami nad granicą, pograniczem i regionami. Kwartalnik jest wydawany od 2013 roku. Redaktorem naczelnym jest obecnie dr Wojciech Opioła. Więcej >>>

ETE Working Paper

Katedra Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji publikuje czasopismo internetowe wydawane w wolnym dostępie „ETE Working Paper”. Na jego łamach publikowane są: teoretyczne studia dotyczące kondycji państwa w procesie integracji europejskiej; profile państw europejskich z perspektywy ich relacji z Unią Europejską (i/lub w ramach UE); analizy porównawcze wybranych elementów relacji państwa z UE. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Zuba. Więcej >>>

Studia Krytyczne / Critical Studies

(ISSN: 2450-9078) to powstałe w 2015 roku dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki. Misją czasopisma jest rozprzestrzenianie świeżych perspektyw i niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. Siedzibą wydawanego przez Uniwersytet Opolski czasopisma jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Sławomir Czapnik. W Radzie Naukowej „Studiów Krytycznych / Critical Studies” są wybitni uczeni z zagranicy (m.in. Zygmunt Bauman i Harry Cleaver) i Polski (m.in. Mirosław Karwat). Więcej >>>