GRANTY NCN PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI:

Eksperymentalna twórczość filmowa Niny Menkes w latach 1981-2010. Kwerenda w Amerykańskiej Akademii Filmowej
Grant NCN: Miniatura 7 – nr 2023/07/X/HS2/00429
Wykonawca: dr Sylwia Frach
Czas realizacji: 04-09-2023 do 03-09-2024

 
Grant NCN: OPUS umowa nr 2021/43/I/HS5/02529
Czas realizacji: 2022-2025

Determinanty i Dynamika Zróżnicowanej Integracji w (Post)Brexitowej Europie
Grant NCN: OPUS umowa nr 2020/37/B/HS5/00230
Wykonawca: dr hab. Rafał Riedel, prof. UO
Czas realizacji: 2021-2024

Wybory niekonkurencyjne do rad gmin jako specyfika demokracji na poziomie lokalnym w Polsce
Grant NCN: MINIATURA 3- 2019/03/X/HS5/00041
Wykonawca: dr Marek Mazurkiewicz
Czas realizacji: 2019-2020

Zorganizowane grupy interesów jako „brakujące ogniwo” w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych
Projekt DFG-NCN / Beethoven, nr decyzji 2016/23/G/HS5/01001
Zespół: dr hab. Rafał Riedel, prof. UO (kierownik), prof. Michaela Dobbinsa z School of Social Sciences / Goethe University Frankfurt am Main
Czas realizacji: 2018-2023

Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim
Grant NCN nr 2016/23/B/HS5/03750
Zespół: prof. Krzysztof Zuba (kierownik), dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, dr hab. Anna Pacześniak, dr Błażej Choroś (wykonawcy), mgr Kamil Weber (stypendysta)
Czas realizacji: 2017-2020

Wielokulturowość regionu a społeczeństwo obywatelskie i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim
Grant NCN nr 2015/19/D/HS5/02566
Zespół: dr Wojciech Opioła (kierownik), dr Bartosz Czepil (wykonawca)
Czas realizacji: 2016-2018