prof. dr hab. Rafał Riedel

Kierownik – Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych

Collegium Civitas pokój 312
telefon: (77) 452 74 77 (z sieci UO: 7477)
e-mail: rriedel@uni.opole.pl

ORCID: 0000-0001-8344-2944

Prof. dr hab. Rafał Riedel jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pod kierunkiem prof. dr hab. M. Stolarczyka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dotyczący polityki informacyjnej rządu polskiego w zakresie promowania idei integracji Polski z Unią Europejską, W 1999 r. ukończył studia podyplomowe: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Katedra Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: Unia Europejska, samorząd, praca mgr pod kierunkiem prof. M. Stolarczyka, pt. Polska w procesie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi) i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1997–1999).  W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim w specjalności: Integracja europejska.  W roku 2022 r. osiągnął tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP na wniosek Rady Doskonałości Naukowej.

Zainteresowania badawcze:

Polityka gospodarcza, integracja monetarna, federalizm fiskalny, koncepcje zróżnicowanej integracji,  ekonomia polityczna kryzysu w Europie, europeizacja, EUROsceptycyzm, ewolucja instytucji Unii Europejskiej, wybrane polityki wspólnotowe (polityka energetyczna i klimatyczna, inne), teorie integracji regionalnej

 

Rafał Riedel is a professor at Opole University. PhD holder in Political Science, Jean Monnet Professor (in EU Studies), graduated at the Silesian University and Economic University in Katowice; habilitation obtained at Wrocław (Breslau) University. In 2022 – full professorship title obtained from the Scientific Excellence Council, Warsaw

Previously engaged in educational and research programmes, as a scholar, co-organiser or fellow, at European University Institute, ETH Zurich, Oslo University, Open Society Institute, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Marie Curie Fellowship Programme, Max Planck Institute, TU Chemnitz, European Values Network, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – EEA / Norway Grants. Scientific interests: European integration process, institutions and policies, Europeanisation, energy security in Europe, democratic deficit, transitology, considology and other problematic in the field of political science, media and communication studies.