Kadencja na lata: 2020-2024

  1. dr hab. Lech RUBISZ, prof. UO – przewodniczący Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
  2. prof. dr hab. Natalia ANTONIUK
  3. prof. dr hab. Markiyan MALSKYY
  4. prof. dr hab. Wiesława PIĄTKOWSKA-STEPANIAK
  5. prof. dr hab. Rafał RIEDEL
  6. prof. dr hab. Katarzyna SOBOLEWSKA-MYŚLIK
  7. prof. dr hab. Krzysztof ZUBA
  8. dr hab. Hynek Bohm, prof. UO
  9. dr hab. Marek CHYLIŃSKI, prof. UO
  10. dr hab. Sławomir CZAPNIK, prof. UO
  11. dr hab. Adam DROSIK, prof. UO
  12. dr hab. Ewa GANOWICZ, prof. UO
  13. dr hab. Robert GEISLER, prof. UO
  14. dr hab. Danuta GIBAS-KRZAK, prof. UO
  15. dr hab. Agnieszka HENSOLDT, prof. UO
  16. dr hab. Norbert HONKA, prof. UO
  17. dr hab. Joanna KULSKA, prof. UO
  18. dr hab. Kamil MINKNER, prof. UO
  19. dr hab. Aleksandra TRZCIELIŃSKA-POLUS, prof. UO
  20. dr Wojciech OPIOŁA
  21. dr Grzegorz HABER
  22. dr Marek MAZURKIEWICZ
  23. dr Barbara CURYŁO
  24. dr Bartosz MAZIARZ

Stanowiska Rady Instytutu: https://monitor.uni.opole.pl/  === > Hasło wyszukiwania: INoPiA