Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty (ważne do 30.11.2023 r.) >>>

_______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Iriny Tkeshelashvili (27.10.2023 r. ) >>>

_______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Bogdana Barczaka (24.10.2023 r. ) >>>

_______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Drążewskiego (16.10.2023 r.) >>>

_______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Witolda Gracy (20.09.2023 r.) >>>

_______________________________________________________

Grant NCN dla projektu dr Sylwii Frach z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Więcej >>>

_______________________________________________________

Konferencja “Borderlands facing a polycrisis in the 21st century. Resilience and future perspectives of cross-border relations” Opole – Wroclaw, 10-13 Wrzesień 2023 >>>

_____________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Zbigniewa Klimy 28.06.2023 r. >>>

_______________________________________________________

– Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (ważne do: 03.07.2023 r. do godz. 15:00)

– Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (ważne do: 03.07.2023 r. do godz. 15:00)

_______________________________________________________

Ewaluacja była tematem przewodnim Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Ośrodków Politologicznych, która odbyła się w Opolu 9 i 10 marca 2023 r. >>>

_______________________________________________________

dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO została wybrana na kolejną 5 letnią kadencję członka Komisji Bałkanistyki PAN.

_______________________________________________________

ARCHIWUM WYDARZEŃ >>>

Forthem to Sojusz 9 uczelni z Hiszpanii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Włoch, w ramach którego Uniwersytet Opolski ma możliwość rozwoju edukacyjnego, naukowego i organizacyjnego. Bazą do porozumienia w ramach programu Komisji Europejskiej była współpraca UO z Uniwersytetem w Dijon oraz Uniwersytetem w Moguncji. Istotną rolę w rozwijaniu projektu na wszystkich szczeblach pełnią pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. WIĘCEJ >>>

Dla studentów


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji na mapie: