Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Teorii Polityki

W dniach 25-26 kwietnia br. odbył się w Opolu Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Teorii Polityki, którego gospodarzem był Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Jest to cykliczne spotkanie uczonych skupionych w ramach subdyscypliny teoria polityki, którego celem jest integracja środowiska i wymiana w zakresie aktualnych ustaleń i wyzwań poznawczych w obszarze teorii polityki. Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki naszego Instytutu regularnie uczestniczy w pracach tego środowiska, czego wyrazem jest organizacja tegorocznych obrad.

 

Tematem Zjazdu było: Teoria polityki wobec współczesnych zmian społeczno-politycznych. Przesłankę do podjęcia rozważań nad taką problematyką stanowiły obserwacje kumulacji procesów, które przynoszą/zapowiadają przeobrażenia w sferze politycznej – zarówno na poziomie normatywnym, jak i na poziomie realnych praktyk politycznych. Skłaniają one nie tylko do refleksji nad tymi problemami jako aktualnymi wyzwaniami politycznymi (w rozumieniu namysłu nad stosownymi rozwiązaniami), ale również wywołują pytania o gotowość ich podjęcia przez teorię polityki, o wypracowanie narzędzi analitycznych lub przyjrzenie się już posiadanym przez tę subdyscyplinę, pozwalających na adekwatną deskrypcję i eksplanację tych zjawisk.

Uczestników tegorocznego Zjazdu w związku z powyższym pragniemy zaprosiliśmy do wielowymiarowej teoriopolitycznej refleksji w ramach czterech paneli dyskusyjnych:

  1. Zmiana technologiczna a polityka
  2. Zmiany klimatyczne jako zmiany polityczne?
  3. Demokracja wobec współczesnych zmian społeczno-politycznych
  4. Dydaktyka wobec zmian i zmiany w dydaktyce w zakresie teorii polityki

PROGRAM KONFERENCJI (kliknij) >>>

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI >>>