Archiwum wydarzeń:

ROK 2024
ROK 2023
ROK 2022
 • Wyniki konkursu na zatrudnienie w charakterze stypendysty w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji z dn. 18.11.2022 r. >>>
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Michała Fijałkowskiego (06.12.2022 r.) >>>
 • Ukazał się VI numer czasopisma TEORIA POLITYKI, który powstaje we współpracy z naszym Instytutem. Jednostkami odpowiedzialnymi za numer były: Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej >>>

 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Bartłomieja Patera (26.10.2022r.) >>>
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Tronowskiej (19.10.2022r.) >>>
 • Wykład gościnny powiązany z dyskusją dra Christiana Frommelta pt. “Decision shaping instead of decision making – Venues for associated neighbouring countries to influence EU law and policies”, który odbył się w ramach projektu realizowanego razem z Liechtenstein Institute w ramach projektu realizowanego z European Economic Area Grants.  Więcej >>>
 • Wizyta na pograniczu w ramach międzynarodowej szkoły letniej w Liberc. Więcej >>>
 • Moduł Jeana Monneta dla dr Filipa Tereszkiewicza. Więcej >>>
 • Konkurs na zatrudnienie w charakterze stypendysty w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (ważne do 18.11.2022r. godz. 16:00) >>>
 • Grant NCN dla projektu prof. Hynka Böhma z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Więcej >>>
 • Zapraszamy doktorantów do nadsyłania artykułów w języku angielskim do najnowszego numeru czasopisma „Zarządzanie publiczne/Public Governance” wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny. Na artykuły w języku angielskim czekamy do 31.10.2022r. Numer tematyczny WYZWANIA ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I POLITYK PUBLICZNYCH W ŚWIECIE VUCA. Więcej >>>
 • Szkoła letnia „Spotlight” – o przywiązaniu do miejsca i tożsamości metodami wizualnymi. Więcej >>>
 • Prof. UO Robert Geisler został zaproszony jako Visiting Professor przez Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Więcej >>>
 • Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Rafałowi Riedlowi tytuł Profesora Nauk Społecznych. Więcej >>>
 • Dr Bartosz Maziarz laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 (edycja 17).. Więcej >>>
 • Spotkanie wszystkich obecnych i przyszłych partnerów Sojuszu FORTHEM z okazji konferencji podsumowującej pierwszą połowę działalności projektu FIT FORTHEM, który wspiera sojusz w zakresie badań i innowacji. Więcej >>>
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Daniel (27.06.2022 r.) Więcej >>>
 • Dr Filip Tereszkiewicz profesorem wizytującym Uniwersytetu Wschodniego Piemontu. Więcej >>>
 • Międzynarodowa Szkoła Letnia Liberec 2022. Instytut Nauk o Polityce i Administracji, wspólnie z Uniwersytetem w Libercu (Czechy) organizuje w dniach 8-19 sierpnia szkołę letnią dotyczącą Współpracy transgranicznej w Europie Środkowej. Więcej >>>
 • 20.06.2022 r. odbyła się debata akademicka pt. „Edukacja języka niemieckiego jako języka mniejszości – wsparcie  mniejszości narodowej czy problem polityczny?”. Więcej >>>
 • Warsztaty: European borderlands as hot spots of crises in the 21st century. W dniach 13-14 czerwca 2022, wraz z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizowaliśmy międzynarodowe warsztaty: European borderlands as hot spots of crises in the 21st century. Więcej >>>
 • Konferencja Naukowa “Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszami”, 03 czerwca 2022 r. ON LINE >>>
 • Międzynarodowe seminarium naukowe: Contemporary issues of regional studies from an international perspective
 • 30 maja 2022 odbyło się seminarium badawcze poświęcone studiom regionalnym w Europie Środkowej. Z tej okazji gościliśmy badaczy z Budapesztu, Ostrawy i Opawy.  Więcej >>>
 • Seminarium Naukowe, Opole 21 kwietnia 2022 r.:
 1. Dr Ágnes Erőss (Uniwersytet Opolski oraz Instytut Geografii w Budapeszcie) “Wybory parlalmentarne na Węgrzech 2022 r. : kampania, wyniki i konsekwencje”
 2. Mgr Ondřej Elbel (Uniwersytet w Ostrawie) “Śląsk Cieszyński między przeszłością a przyszłością”
 • Sieć Border and Regional Studies z finansowaniem na kolejny rok.  Więcej >>>
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Michała Potrackiego (20.04.2022 r.) Więcej >>>
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Baraniewicz-Kotasińskiej (01.02.2022 r.) Więcej >>>