Wyniki konkursu: Stypendysta

Stanowisko: Stypendysta w projekcie OPUS-LAP

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Polityce i Administracji, w ramach projektu prof. Hynka Bohma “Wpływ powojennych przesiedleń ludności na polsko-czeską współpracę transgraniczną”

Termin składania dokumentów: 18.11.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.11.2022 r.
Liczba oferowanych stypendiów: 1
Liczba zgłoszonych ofert: 1
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wskazane wyżej stanowisko wybrano kandydaturę:
 

Karolina Czabanowska

 

Uzasadnienie:

W ocenie Komisji rekomendowana do zatrudnienia kandydatka spełnia wymagania określone przepisami Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz wymagania rekrutacyjne.