Dr FIlip Tereszkiewicz profesorem wizytującym Uniwersytetu Wschodniego Piemontu

Od 1 czerwca do 30 września 2022 r. dr FIlip Tereszkiewicz z Katedry Studiów Europejskich naszego instytutu jest profesorem wizytującym włoskiego uniwersytetu Università degli Studi del Piemonte Orientale. W ramach swoich obowiązków dr Tereszkiewicz prowadził na goszczącym uniwersytecie wykłady z Prawa żywnościowego UE (w dniach 3-10 czerwca). Przedmiot ten realizowany był razem z prof. Berndem van der Meulen z Wydziału Gospodarki Żywnościowej i Zasobów Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Pod koniec profesury, dr Tereszkiewicz przeprowadzi seminarium pt. “The role of the European Union in international organisations with regard to food policy” dla studentów kierunku Food Health and Environment. Pobyt jest również okazją do nawiązania przyszłej współpracy badawczej z naszym instytutem.