Moduł Jeana Monneta dla dr Filipa Tereszkiewicza

Decyzją Komisji Europejskiej, dr FIlip Tereszkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji otrzymał grant na moduł Jeana Monneta “Main challenges for the European Union in the field of external actions and security policy” (MC4EUEASP). Będzie on realizowany przez 36 miesięcy. W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy kursy dla studentów , trzy panele dyskusyjne z udziałem studentów i uczniów szkół średnich, okrągły stół z udziałem ekspertów, a także zostaną opublikowane artykuły naukowe przygotowane we współpracy ze uczestnikami kursu. Połączenie tych elementów zapewni innowacyjne oraz zorientowane na analizę polityczną nauczanie i badania w obszarze polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw do nauczania i przyszłych badań na temat głównych wyzwań dla działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej.  Projekt ma również na celu podniesienie świadomości studentów (w tym również tych pochodzących spoza UE) oraz uczniów szkół średnich na temat istotnej roli, jaką UE może odegrać w rozwiązywaniu głównych problemów międzynarodowych. Ponadto realizacja projektu ma służyć wspieraniu dialogu między środowiskiem akademickim a decydentami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi w obszarze szeroko rozumianej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Długofalowym celem projektu ma być wytworzenie wiedzy na temat głównych wyzwań dla UE w obszarze działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa, a także działań podejmowanych przez Unię w tym obszarze, co będzie pomocne w kształtowaniu jej polityki i wzmocnieniu jej roli w Europie i w zglobalizowanym świecie.