Ukazał się VI numer czasopisma TEORIA POLITYKI. Jednostkami odpowiedzialnymi za numer były: 

  • Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Redaktorami prowadzącymi tomu są Tomasz Pugacewicz i Leszek Sobkowiak

Tematem wiodącym VI numeru jest teoria polityki zagranicznej. Wszystkie teksty są w języku angielskim.

Numer VI oraz wcześniejsze są dostępne na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/TP/