Tytuł grantu: Eksperymentalna twórczość filmowa Niny Menkes w latach 1981-2010. Kwerenda w Amerykańskiej Akademii Filmowej

Grant NCN: Miniatura 7 – nr 2023/07/X/HS2/00429
Wykonawca: dr Sylwia Frach
Czas realizacji: 04-09-2023 do 03-09-2024

W 2000 roku kolekcja prac amerykańskiej reżyserki Niny Menkes po raz pierwszy trafiła do archiwum Akademii Filmowej w Los Angeles i przez lata stale się powiększała. Kolekcja ta zawiera około 300 filmów i materiałów wideo. Ponadto, w powiązanej z archiwum bibliotece filmowej Margaret Herrick Library znajdują się różnego rodzaju notatki, szkice i scenariusze filmowe Niny Menkes, materiały produkcyjne oraz wywiady i materiały prasowe.

Projekt opiera się na tezie, że filmy Niny Menkes są próbą zrewidowania tradycyjnych sposobów przedstawiania kobiet w kinematografii, szczególnie w kontekście relacji między płciami i władzy patriarchalnej. Autorka projektu przyjrzy się, w jaki sposób Menkes przedstawia kobiety w swoich filmach i jakie przesłania związane z płcią przekazuje a także zwróci uwagę na to, jak reżyserka stosuje różne techniki filmowe, takie jak kadrowanie, kolor, dźwięk i montaż oraz eksperymentalne podejście do struktury narracyjnej, aby wprowadzić widzów w świat swoich postaci żeńskich.

Realizacja projektu będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia w przyszłości szerzej zakrojonego projektu badawczego, w ramach którego dr Frach zbada, jak filmy Niny Menkes wykorzystują eksperymentalne strategie narracyjne, by zwrócić uwagę na marginalizowane doświadczenia kobiet i jednocześnie, jak osobiste doświadczenia Menkes jako reżyserki przyczyniają się do debaty na temat miejsca kobiet w historii kina.