dr hab. Robert Geisler, prof. UO

Kierownik – Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych

Kierownik Katedry Zarządzania i Polityk Publicznych. Doktor habilitowany socjologii (Uniwersytet Śląski 2011), od wielu lat realizuje projekty badawcze w zakresie organizacji, zarządzania, przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego i regionalnego. Współpracował z wieloma instytucjami biznesowymi i pozarządowymi w charakterze konsultanta ds. badań społecznych, konsultanta ds. organizacji i zarządzania, wykładowcy. Wykładał na wielu uczelniach w ramach programu Erasmus + (od 2014 roku) w Niemczech, Słowenii, Włoszech. W ramach projektu Forthem jest członkiem Mission Board, Experiencing Europe Lab i współprowadzącym Digital Academy.

ORCID: 0000-0002-0218-980X

 • Przedsiębiorczość i innowacje (start-up i innowacje społeczne)
 • Organizacje (organizacje sieciowe, zarządzanie organizacjami)
 • Analizy polityk publicznych (w szczególności: polityka edukacyjna, polityka zdrowia, polityka społeczna, polityka gospodarcza)
 • Socjologia polityki (analiza uwarunkowań społeczno-kulturowych mechanizmów politycznych)
 • Metodologia badań społecznych (badania jakościowe i analizy big data)
 • Robert Geisler, Taxi deregulation in Poland, W: SMEs as the Unknown Stakeholder. Entrepreneurship in the Political Arena. Red. Massimiliano DiBitetti, GianMarco Gilardoni, Paolo D’Anselmi. Palgrave Macmillan, London 2013.
 • Robert Geisler, Metodologia teorii postkolonialnej i teorii podmiotowości – zbieżności i konteksty. W: Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, red. Adam Mrozowicki, Olga Nowaczyk, Irena Szlachcicowa, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2013, s. 189 – 200.
 • Robert Geisler, Etnografia gospodarki – podejście metodologiczne. W: Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania. Red. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 326 – 339.
 • Marta Geisler, Robert Geisler, Przeżytek teorii systemowej i metodologiczne rozwiązania The Coaching Maps. „Coaching Review” 1/2018 – po recenzji – 6 pkt
 • Robert Geisler, Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik przedsiębiorczości w XXI wieku. Podejście antropologii gospodarki. „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” nr 3/2018.
 • Robert Geisler, Cross-Boundary an Cross-Discipline Creation of Scientific Knowledge. The Case of Economic Anthropology/Business Ethnography. Pogranicze: Polish Borderland Studies, vol. 6, nr 4, 2018, ss. 293-304.
 • Marta Geisler, Robert Geisler, The Coaching Maps as The Tool for Development Reflexivity in Organizations. Management Issues, Vol 16, No 6(80), pp. 9-22, 2018.
 • Robert Geisler, Katarzyna Molek-Kozakowska, De‐bureaucratising organisational culture at a public university: A mixed‐method study of the implementation of a liberal arts programme. Higher Education Quarterly, Vol 74, Issue 4, 2020, pp. 410-425.
 • Robert Geisler, Interesariusze i innowacje społeczne. Analiza ekosystemu Impact Hub Vienna. W: Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej / Ćwiklicki Marek [i in.] (), 2020, Kraków, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s.19-31.
 • Robert Geisler, Michał Potracki, Social Capital Management. A Case Study of the Town of Racibórz. Border and Regional Studies, 2021, 9(2), 69-89.
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Socjologia polityki
 • Zarządzanie karierą
 • Zarządzanie zespołem
 • Warsztaty kompetencji indywidualnych i społecznych

Collegium Civitas, pok. 302
telefon: (77) 452 74 70 (z sieci UO: 7470)
Email: rgeisler@uni.opole.pl

LinkedIn: linekedIn(@robert_geisler)