dr hab. Norbert Honka, prof. UO

Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych

ORCID: 0000-0002-4029-4985

Problematyka badawcza: Samorząd terytorialny oraz regionalizmy w Polsce i w Niemczech. Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech po II wojnie światowej. Udział polskiego i niemieckiego samorządu terytorialnego i związków komunalnych w strukturach euroregionalnych. Reformy terytorialne i funkcjonalne. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. 

Identyfikacje regionalne i ich wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego (lokalizm i regionalizm). Wpływ wielokulturowości i multikulturalizmu na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Tradycje samorządowe na Śląsku. Śląski Związek Komunalny. Dolnośląski Związek Komunalny. Związek Komunalny Górnego Śląska. Prowincja Górnośląska. Autonomiczne Województwo Śląskie. Wpływ przedwojennego samorządu terytorialnego na rozwój Śląska. Rozwój myśli samorządowej na Śląsku i jej wpływ na kształtowanie się samorządu terytorialnego w Prusach i w Niemczech. Historia polityczna Śląska. Powojenne polityczne dzieje Śląska. Mniejszość niemiecka na Śląsku i jej udział w życiu społeczno-politycznym. Wybitne postacie w dziejach Śląska. Współczesne stosunki polsko-niemieckie. Rozwój powojennych stosunków polsko-niemieckich. Implikacje wydarzeń z lat II wojny światowej i bezpośrednio po II wojnie światowej na zachodnich i północnych ziemiach Polski w stosunkach polsko-niemieckich.

  • Honka N., Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej, Wydawnictwo Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 1998 – ss. 240, il. (recenzja wydawnicza: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie).
  • Honka N., Chorula. Dzieje od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Wydawca: Bastech Sp. z o.o. w Krapkowicach, Chorula 2006, ss. 200, il. (recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Bogdan Cimała Uniwersytet Opolski).
  • Honka N., Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 309, i. (recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Ludwik Habuda Uniwersytet Opolski, dr hab. prof. UŚ Sylwester Wróbel Uniwersytet Śląski w Katowicach).
  • Honka N. (red.), Wpływ polityki społecznej na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu. Wyzwania i oczekiwania, Editio Silesia, Wydawca: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa, Łubowice 2008, ss. 214, il. (recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Robert Rauziński Politechnika Opolska).
  • Honka N. (red.), Wielokulturowość jako atut w promocji regionu, Editio Silesia, Wydawca: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, Łubowice 2009, ss. 133, il. (recenzja wydawnicza: dr hab. Jan Róg Profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach).
  • Honka N., Polityka kulturalna jako czynnik promocji i rozwoju regionu (na wybranych przykładach organizacji i instytucji użyteczności publicznej), Editio Silesia, Wydawca: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, Łubowice 2009, ss. 108, il. (recenzja wydawnicza: dr hab. Jan Róg Profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach).
  • Honka N., (red.), Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju marki regionu , Wydawca Bastech Sp. z o.o., Krapkowice 2013, ss. 186, (recenzja wydawnicza dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza Uniwersytet Opolski).

Collegium Civitas pokój 312
telefon: (77) 452 74 77 (z sieci UO: 7477)
e-mail: nhonka@uni.opole.pl