dr Błażej Choroś

Adiunkt – Katedra Studiów Europejskich

ORCID: 0000-0001-9215-8320

 

 

Rozdziały z monografii:

 • “Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, czyli gdzie dwóch się bije…“Choroś Błażej, W: Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej / Pacześniak Anna, Rydliński Bartosz (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, s.139-171, ISBN 978-83-7666-697-6
 • “Ordynacje wyborcze ” Choroś Błażej, W: Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej / Zuba Krzysztof, Choroś Błażej (red.), 2019, Opole, Uniwersytet Opolski, s.77-95, ISBN 978-83-7395-823-4

 

Książki redagowane:

 • “Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej ” Zuba Krzysztof, Choroś Błażej (red.), 2019, Opole, Uniwersytet Opolski, 258 s., ISBN 978-83-7395-823-4

 

Artykuły z czasopism:

 • “Ramowanie bezpieczeństwa w debatach telewizyjnych w kampaniach wyborczych: samorządowej (2014) i parlamentarnej (2015)”  Skrabacz Ewa, Choroś Błażej, Chorzowskie Studia Polityczne, 2018, nr 15, s.97-115
 • “Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sporu o „Duże Opole” Choroś Błażej, Skrabacz Ewa, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2017, vol. 5, nr 3, s.161-183

 

 
 • Reklama
 • System polityczny Unii Europejskiej
 • Lobbing
 • Marketing społeczny
 • Ochrona praw człowieka i interwencje humanitarne
 • Reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym

Collegium Civitas pokój 304
telefon: (77) 452 7472 wew. 7472
e-mail: bchoros@uni.opole.pl