dr Magdalena Ozimek-Hanslik

Adiunkt – Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki

Absolwentka, a następnie doktorantka Instytutu Nauk o Polityce i Admistracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2013 roku obroniła pracę magisterską pt. „Polityzacja kwestii światopoglądowych” (pod opieką prof. dr. hab. Krzysztofa Zuby), a od 2018 roku zatrudniona w Katedrze Myśli Politycznej i Teorii Polityki. W 2021 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu teorii polityki pt. „Spór o polityczność jako dyskurs naukowy i ideologiczny” pod opieką naukową prof. dr. hab. Mirosława Karwata i dr. hab. prof. UO Kamila Minknera.

ORCID: 0000-0001-5552-1303

 • teoria polityki
 • krytyczna analiza zjawisk politycznych
 • koncepcje polityczności
 • ideologiczne aspekty naukowej wiedzy o polityce
 • krytyczna analiza współczesnego kapitalizmu
 • problematyka Ślązaków i śląskości w sferze społeczno-politycznej
  • Attributes of the Silesians’ political subjectivity in the context of a debate on the 2021 National Population and Housing Census and attempts to establish the Silesian language as a regional language, „Border & Regional Studies” 2021, vol. 9 (3)
  • (współautor S. Czapnik) Ekonomia polityczna pandemii. Czy kryzys zagrozi współczesnemu kapitalizmowi?, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 69 (1)
  • Wyobraźnia teoriopolityczna jako dyrektywa poznawcza, “Teoria Polityki” 2018, nr 2
  • O cechach życia w “nowym kapitalizmie”. Richard Sennett i inspiracja dla antropologii neoliberalizmu, “Studia Krytyczne / Critical Studies” 2016, nr 3
  • (współautor Kamil Minkner) Polityki publiczne w ujęciu krytycznym. Próba teoretycznego zarysowania paradygmatu, [w:] Błażej Choroś, Michał Niebylski (pod red.), Polityki publiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014
  • Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym, “Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2014, nr 9
 • Metodologia badań politologicznych
 • Nauka o polityce
 • Wprowadzenie do badań naukowych
 • Ruchy społeczne

 • Teoria polityki

 • Historia myśli politycznej

 • Problemy współczesnego kapitalizmu

 • Doktryny i ideologie polityczne

Collegium Civitas pokój 305
e-mail: magdalena.ozimek@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim.