dr Michał Niebylski

Adiunkt – Katedra Studiów Europejskich

Politolog, pracownik naukowy Instytutu Politologii UO, badacz ilościowy i jakościowy, uczestnik wielu projektów o charakterze społecznym i komercyjnym. Osiągnięcia: laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureat Nagrody Rektora, ukończenie studiów magisterskich z wyróżnieniem (najwyższy wynik na roku).

ORCID: 0000-0003-1623-5886

 • polityki publiczne
 • ideologie polityczne
 • metodologia badań społecznych
Redakcja monografii

 • Polityki publiczne w teorii i praktyce, red. B. Choroś, M. Niebylski, Toruń 2014.

Artykuły naukowe

 • Ewolucja polityk publicznych a przekształcenia współczesnych państw: teoria, praktyka, prognoza na przyszłość, [w:] Polityki publiczne w teorii i praktyce, Toruń 2014, s. 13-58 [współautor: D. Czywilis].
 • Polityka publiczna jako nowa dyscyplina nauk? Tradycja, recepcja i perspektywy, [w:] Polityki publiczne w teorii i praktyce, Toruń 2014, s. 59-76 [współautor: D. Czywilis].
 • Proces projektowania i realizacji polityk publicznych – ujęcie teoretyczne, [w:] Polityki publiczne w teorii I praktyce, Toruń 2014, 77-114 [współautor: B. Choroś].
 • Role of Think Tanks in Contex of Public Policies in Poland: Casus of Energy Policy, „Refleksje”, 2015, nr 10, s. 121-133 [współautor: D. Czywilis]
 • Źródła kryzysu moralnego i politycznego we współczesnej kulturze Zachodu w perspektywie filozofii Alasdaira MacIntyre’a, „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, 2012, nr 1, s. 293-310.
 • Ideologia i polityczność w perspektywie neokonserwatyzmu amerykańskiego – tradycja, recepcja i współczesne implikacje, „Politeja”, 2011, nr 17, s. 69-89.
 • Myśl komunitariańska w perspektywie debaty nad formułą społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej filozofii polityki, „Dialogi Polityczne”, 2011, nr 14, s. 13-30.
 • Korelacje pomiędzy ideologią „trzeciej drogi” a redefinicją konfliktu w polskim życiu politycznym, „Refleksje”, 2011, nr 3, s. 43-60.
 • Dlaczego sprawiedliwość nie jest najważniejsza? Odpowiedź komunitariańska na wyzwania postnowoczesnego świata, [w:] Idea sprawiedliwości w kulturze europejskiej. Teoria i praktyka, red. W. Kaute i inni, Katowice 2011, s. 197-214.
 • Claus Offe, czyli po niemiecku o demokracji, „Dyskurs”, 2007, nr 5, s. 141-148.

Raporty i ekspertyzy

 • Potrzeby zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców w zakresie zawodów, kwalifikacji i umiejętności, Szczecin 2015 [współautorzy: M. Maj, J. Maj, M. Zalewska].
 • Rynek nieruchomości w Polsce – stan obecny i perspektywy na przyszłość (2014-2020), Wrocław 2014.
 • Analiza lokalnego rynku nieruchomości: Kłodzko i powiat kłodzki, Warszawa 2013.
 • Rola lubuskich uczelni w kreowaniu nowych miejsc pracy o wysokim potencjale innowacyjności: ekspertyza badawcza zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2013 [współautorzy: M. Maj, J. Maj, P. Bębenek, M. Zalewska]
 • Summary report including an analysis of existing data on the emerging industry sectors and cross-cutting technologies and services, raport przygotowany w ramach projektu CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes, Opole 2012 [współautorzy J. Maj, M. Maj, L. Drążek, M. Zalewska]
 • Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE, Opole 2012 [współautorzy  J. Maj, M. Maj, M. Zalewska]
 • Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych Województwa Lubuskiego. Katalog zmian gospodarczych i mechanizmów zaradczych: ekspertyza badawcza zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2011 [współautor M. Maj]
 • Kierunki rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o klastry: ekspertyza badawcza zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011 [współautorzy D. Czywilis, M. Maj]
 • Badanie i kształtowanie opinii publicznej
 • Badania w reklamie i PR
 • Doktryny i ideologie polityczne

Collegium Civitas pokój 304
telefon: 77 / 452 74 72 (z sieci UO: 7472)
e-mail: mniebylski@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.