dr Ewa Skrabacz

Starszy Wykładowca – Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych ​

Tarnowianka zaaklimatyzowana w Opolu. Politolog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Rozprawa doktorska: „Partie polityczne w Polsce wobec kwestii zagrożenia przestępczością” (Uniwersytet Wrocławski). Studia podyplomowe: emisja głosu (UWr); kształcenie umiejętności psychologicznych w zakresie wpływu społecznego (UO). Amatorka biegów długodystansowych.

ORCID: 0000-0003-1004-1802

 • polska scena polityczna
 • partie i systemy partyjne
 • komunikowanie polityczne
 • E. Skrabacz, Nieco mniej tego samego. Wybory do sejmiku województwa opolskiego, [w:] Gra o regiony’2018. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz, Wrocław 2020, s. 124-149. https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/129950/edition/128743
 • B. Choroś, E. Skrabacz, Ramowanie bezpieczeństwa w debatach telewizyjnych w kampanii wyborczej: samorządowej (2014 r.) i parlamentarnej (2015 r.), „Chorzowskie Studia Politologiczne” 2018; 15: 93-111.
 •  E. Skrabacz, To Show, But Not to Disclose. The Willingness of Polish Political Parties to Disclose Information On their Structures, “Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”, 6(1)/2018, s. 5-21.
 • Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sporu o „Duże Opole”, Polish Borderlands Studies”, 2017 t. 5, nr 3, s. 161-183 [współautor: B. Choroś].
 • Politycy o przestępczości – charakter i uwarunkowania debaty medialnej, [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 149-168.
 • Debaty telewizyjne w kampanii wyborczej: samorządowej (2014) i parlamentarnej (2015), [w:] 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 91-115 [współautor: B. Choroś].
 • Internetowa aktywność polityków na szczeblu lokalnym – wyborcza i pozawyborcza komunikacja polityczna (przypadek województwa opolskiego), „e-Politikon” XVI, zima 2015, s. 105-135 (ISSN 2084-5294) [współautor: B. Choroś].
 • Polish Political Parties towards the Citizen Legislative Initiative, „The Copernicus Journal of Political Studies” 1(5) 2014, s. 101-115.
 • Kluczowe kwestie polskiej polityki – analiza programów partii politycznych w latach 1991-2011, red. E. Skrabacz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Media i polityka – casus III RP, [w:] Demokracja polska na początku drugiej dekady XXI wieku, Zbigniew Machelski, Opole 2013, s. 147-166.
 • Zaplecze intelektualne polskich partii politycznych, [w:] Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, Anna Pacześniak, Maria Wincławska, Wrocław-Toruń 2013 s. 321-341.
 • Słowa, słowa, słowa – dokumenty programowe polskich partii politycznych, [w:] Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, red. Maria Wincławska, Toruń 2013, s. 133-156.
 • Polityczne zmagania z przestępczością – bezpieczeństwo obywateli, jako przedmiot działań partii politycznych w Polsce po 1989 r., [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata – polskie aspekty i uwarunkowania, W. Stach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług MAIUSCULA, Poznań 2011, s. 213-232.
 • Współczesne systemy polityczne
 • System polityczny RP
 • Partie i systemy partyjne
 • Dykcja i emisja głosu
Collegium Civitas, pokój 312
Telefon: 77 / 452 74 77 (z sieci UO: 7477)
e-mail: skrabacz@gmail.com

Kontakt w języku polskim i angielskim.