dr Tomasz Pawłuszko

Adiunkt – Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych

Zajmuje się problematyką stosunków międzynarodowych i zarządzania wiedzą. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się w 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Politolog, tutor, menedżer projektów B+R. Przez lata związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Akademią Wojsk Lądowych, gdzie rozwijał problematykę bezpieczeństwa i rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Współpracuje również z Instytutem Sobieskiego w Warszawie (obszar polityki zagranicznej i obronności). Interesuje się fotografią, coachingiem, historią Europy i trekkingiem.

ORCID: 0000-0002-5572-3199

 • Polityka bezpieczeństwa państw NATO
 • Analityka, instytucje i teorie bezpieczeństwa państwa
 • Idee modernizacji i rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Globalny dyskurs ekspercki w zakresie stosunków międzynarodowych

MONOGRAFIE

 • Nauki o bezpieczeństwie. Budowa szkoły naukowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020
 • Wymiary bezpieczeństwa europejskiego (red. wraz z M. Molendowską i M. Leszczyńskim), Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017.
 • Polska polityka zagraniczna w zmieniającym się ładzie międzynarodowym, (red. z R. Ziębą), Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016.
 • Kategoria systemu międzynarodowego w badaniach stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

ANALIZY

Raport dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego przed Konferencją monachijską 2019: Unijny przemysł zbrojeniowy na wyższym biegu. Czas na ekosystem innowacji w technologiach obronnych, luty 2019, policy paper 2 / 2019.

ARTYKUŁY

 • Pawłuszko, The Rise of Geopolitics in Poland and Eastern Europe: The Three Seas and The Bucharest Nine Initiatives, Copernicus Journal of Political Studies, nr 1/2021.
 • Pawłuszko, Indeksy i bazy danych jako źródła w studiach nad bezpieczeństwem. Stan badań, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 1/2021.
 • Pawłuszko, Geoekonomia regionu Trójmorza. Przykład Polski, [w:] Geopolityka Polski, red. L. Sykulski, Wydawnictwo Zona Zero, Warszawa 2021.
 • Pawłuszko, Europa wielu prędkości i kwestia Europy Wschodniej. Ujęcie centro-peryferyjne, Rocznik IEŚW, 2/2021.
 • Pawłuszko, Geopolityka krytyczna i rosyjska wojna hybrydowa [w:] L. Sykulski (red.) Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego, Wydawnictwo Zona Zero, Warszawa 2020.
 • Pawłuszko, Projektowanie podręczników w naukach o bezpieczeństwie. Poszukiwanie dobrych praktyk, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 1/2020.
 • Pawłuszko, Poliheurystyczna teoria podejmowania decyzji w analizie polityki bezpieczeństwa, Colloquim AMW, nr 1/2020.
 • Pawłuszko, Geneza studiów strategicznych jako rdzenia programu badań nad bezpieczeństwem, De Securitate et Defensione. O bezpieczeństwie i obronności, nr 1/2019.
 • Pawłuszko, Energy Security And The Problem Of Peripherality: Case Study Of The CEE Region Between Russia And The EU, Copernicus Journal of Political Studies, nr 1/2018.
 • Pawłuszko, Proces doskonalenia umiejętności oficerów w obszarze zarządzania kryzysowego na przykładzie kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, nr 3/2019.
 • Pawłuszko, Amerykańskie i europejskie ujęcia bezpieczeństwa [w:] Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Banasik, A. Rogozińska, Difin, Warszawa 2019.
 • Pawłuszko, Model Rokkana-Urwina w relacjach centro-peryferyjnych, Cywilizacja i Polityka, nr 2018.
 • Pawłuszko, Kierunki badań w światowych studiach bezpieczeństwa. Analiza globalnych czasopism naukowych 1998-2018, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 2 / 2018.
 • Pawuszko, Bezpieczeństwo ontologiczne. Koncepcja i zastosowanie, Doctrina, nr 15/2018.
 • Pawłuszko, Kwestia bezpieczeństwa w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 w kontekście polskich strategii rozwoju, Studia Politologiczne, nr 49, 2018.
 • Pawłuszko, Między Zachodem a Wschodem. Polska w perspektywie długiego trwania [w:] Miscellanea Oeconomicae, 3/2017.
 • Pawłuszko, Perspektywa wykorzystania badań nad systemem-światem w analizie stosunków międzynarodowych w XXI wieku [w:] Historia i Polityka, Toruń, nr 3/2017.
 • Pawłuszko, Analiza gospodarki-świata według Fernanda Braudela [w:] Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN, Lublin, nr 2/2017.
 • Pawłuszko, Rozwój cywilizacji kapitalistycznej w perspektywie teorii systemu-świata [w:] Cywilizacja i Polityka, Gdańsk, nr 2017.
 • Pawłuszko, Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [w:] Stosunki Międzynarodowe –International Relations, nr 3/2016.
 • Pawłuszko, Konceptualizacja teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 2/2015.
 • Pawłuszko, System międzynarodowy Karla Polanyi’ego. Wiązanie polityki i ekonomii w analizie stosunków międzynarodowych [w:] A. Kasińska-Metryka et al., Sztuka polityki, Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017.
 • Pawłuszko, Nowe trendy badań nad polityką zagraniczną [w:] R. Zięba, T. Pawłuszko (red.) Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym. Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016.
 • Pawłuszko, Kategoria systemu międzynarodowego [w:] R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wyd. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Pawłuszko, Teoria bezpieczeństwa a teoria pokoju [w:] J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat, Warszawa 2015.
 • Pawłuszko, Bezpieczeństwo międzynarodowe w badaniach polskich think tanks, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 2/2014.
 • Pawłuszko, Anglosaskie źródła nauki o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, nr 3-4/2011.

 

 • Kierownik projektu „Biblioteka Nordycka” nr 716/P-DUN/ZO/2013, zrealizowanego w okresie 2013-2014 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (rozwój księgozbioru specjalistycznego).
 • Kierownik projektu MON nr 129/WNB/53/DzS, realizowanego w Akademii Wojsk Lądowych pt. „Nowe trendy badawcze w analizie bezpieczeństwa europejskiego: cyber-bezpieczeństwo, konflikty hybrydowe, sekurytyzacja w polityce bezpieczeństwa”. Realizacja w 2019 roku.
 • Kierownik projektu MON nr 148/WNB/67/DzS, realizowanego w Akademii Wojsk Lądowych pt. „Paradygmat geopolityczny w badaniu bezpieczeństwa międzynarodowego”. Realizacja w 2020 roku.
 • Pracownia analityczna
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Geopolityka
 • Polityka bezpieczeństwa państw europejskich
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Teoria stosunków międzynarodowych

Collegium Civitas pokój 302
telefon: (77) 452 74 70 (z sieci UO: 7470)
e-mail: tomasz.pawluszko@uni.opole.pl
Academia.edu https://opole.academia.edu/TomaszPawluszko
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Pawluszko

Kontakt w języku polskim i angielskim.