dr hab. Sławomir Czapnik, prof. UO

Profesor uczelni – Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

ORCID: 0000-0001-6479-5066

Doktor hab. w dziecinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 2009 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską Anglosaski nurt ekonomii politycznej komunikowania. Powstanie, rozwój i stan obecny. Autor około 90 publikacji, w tym dwóch monografii, trzech książek pod redakcją i 20 artykułów w czasopismach.

 

 • płynna nowoczesność
 • ekonomia polityczna komunikowania
 • krytyczne studia nad bezpieczeństwem
 • społeczna historia technologii komunikacyjnych

Monografie:

 • Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.
 • Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Książki pod redakcją:

 • Współred. G. Omelan, Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
 • Współred. A. Kusztal, Płynna nowoczesność. Analiza krytyczna, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
 • Współred. A. Kusztal, Religia i kościoły w polskiej przestrzeni publicznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

Artykuły w czasopismach:

 • Groźne i stronnicze. Środki masowego przekazu w myśli Bronisława Łagowskiego, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2017, nr 60(4), s. 760–778.
 • An Interview with Zygmunt Bauman: How to Turn the Word into Flesh, przeł. Krzysztof Brzozowski, „Theory, Culture & Society”, 2017, nr 34(4), s. 115–129.
 • Zygmunt Bauman ile Bir Söyleşi: Kelimelere Hayat Vermek, przeł. Zeynep Şenel Gencer, Talha Dereci, „Epokhé. Sosyal Bilimler Dergisi”, 2017, nr 1(1), s. 197–211.
 • Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu
  militarno-przemysłowo-medialnego
  , „Nowa Krytyka”, 2017, nr 38, s. 111–134.
 • Biurokrata czy intelektualista? O dylematach polskich politolożek i politologów, „e-Politikon”, 2017, nr XXII, s. 95–114.

Rozdziały w monografiach w języku angielskim:

 • Liquid Surveillance, [w:] T. Blackshaw (red.), The New Bauman Reader: Thinking Sociologically in Liquid Modern Times, Manchester University Press, Manchester 2016, s. 364–387.
 • Współaut. G. Omelan, War and human rights. Case of Guantanamo and Abu Ghraib, [w:] M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna. wojna – kryzys – bunty mas, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej, Wrocław 2014, s. 111–132.
 • Central Europe in the Age of Liquid Modernity. Case of Poland, [w:] R. Riedel (red.), Central Europe – Two Decades After, Centre for Europe. University of Warsaw, Warsaw 2010, s. 403–410.
 • Radykalnie lewicowa krytyka wojny z terrorem. Wybrane aspekty, [w:] M. Mikołajczyk, M. Karwat (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, s. 65–89.
 • Permanentna inwigilacja. Rzecz o aferze Edwarda Snowdena, [w:] P. Żuk, P. Żuk (red.), O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015, s. 125–150.

Działalność badawcza/Granty

 • Wykonawca projektu badawczego nr 4493/PB/IPol/11 pt. Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych; którego kierownikiem był prof. Andrzej W. Jabłoński

Ważniejsze konferencje, seminaria i wyjazdy naukowe

 • Referat Central Europe in the Age of Liquid Modernity. Case of Poland, konferencja „Central Europe – Two Decades After”, Kamień Śląski, 22.11.2009 r.
 • Referat Post-communist Society in the Age of Uncertainty. Case of Poland, konferencja „Rethinking Global Society”, Leeds (Wielka Brytania), 06.09.2010 r.
 • Referat Liquid Surveillance, konferencja „Exclusive Citizenship”, Bursa (Turcja), 15.12.2015 r.
 • Referat On Being ‘Baumanite’ on Inequality in Poland, „International Political Science Association Congress”, Poznań, 27.07.2016r.
 • Referat (wygłoszony wraz Michałem Kusiem) User-Generated Content as “Free Labour”. Views from Poland, konferencja CEECOM 2017, Ljubljana (Słowenia), 15.06.2017 r.

Nagrody

 • Zwycięzca konkursu „Doktorat ‘09” Polskiego Towarzystwa Komunikowania Społecznego za najlepszą pracę doktorską z zakresu komunikowania społecznego.
 • Międzynarodowe rynki finansowe i transakcje gospodarcze
 • Translatoria w języku angielskim
 • Amerykańskie seriale

Collegium Civitas pokój 306
telefon: 77 / 452 74 74 (z sieci UO: 7474)
e-mail: s.czapnik@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.