dr hab. Agnieszka Hensoldt, prof. UO

Profesor nadzwyczajny – Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Filozofka i ekonomistka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez rok pracowała w ramach zespołu badawczego na Université Libre de Bruxelles. Odbyła staż badawczy na University of Manchester. Współpracuje z licznymi badaczkami i badaczami w Polsce i za granicą, między innymi w ramach: „European Pragmatism Association”, „Women in Pragmatism Network” oraz „Sieci badawczo-aktywistycznej dewzrostu/postwzrostu w Polsce”.

ORCID: 0000-0002-6661-537X

 • filozofia polityki i filozofia społeczna
 • filozofia amerykańska
 • etyka globalna
 • koncepcje dewzrostu (degrowth)
 • teorie sprawiedliwości dystrybucyjnej
 • krytyki kapitalizmu
 • sprawiedliwość klimatyczna
 • teorie feministyczne

Książki:

 • Agnieszka Hensoldt, Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów. O społecznej odpowiedzialności filozofii, Kraków 2018.
 • Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy, wstęp i tłumaczenie A. Hensoldt, Opole 2009.
 • Agnieszka Hensoldt, Idee Peirce’owskiego pragmatyzmu i ich renesans w XX-wiecznej filozofii języka, Opole 2007.

Rozdziały w publikacjach zbiorowych:

 • A. Hensoldt, Florian Znaniecki and American Pragmatism: Mutual Inspirations [w:] M. Festl (ed.), Pragmatism and Social Philosophy. Exploring a Stream of Ideas from America to Europe, New York, Routledge 2021, s. 103-122.
 • A. Hensoldt, Kant and Pragmatists: On the Supremacy of Practice over Theory [w:] Krzysztof Piotr Skowroński and Sami Pihlström (Eds.) (2019). Pragmatist Kant—Pragmatism, Kant, and Kantianism in the Twenty-first Century (pp. 98–115). Nordic Studies in Pragmatism 4. Helsinki: Nordic Pragmatism Network.
 • A. Hensoldt, Pragmatic Theory of Information and the Efficient Market Hypothesis: From Philosophical Ideas to Traders’ Behavior Analyses [w:] K.W. Stikkers, K.P. Skowroński (eds.), Philosophy in the Time of Economic Crisis. Pragmatism and Economy, New York, Routledge 2018, s. 127-140.
 • A. Hensoldt, Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy [w:] Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy, wstęp i tłumaczenie A. Hensoldt, Opole 2009, s. 9-38.
 • A. Hensoldt, Konsensualne rozumienie rzeczywistości a możliwość nauk społecznych [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, Warszawa 2008, s. 123-141.

 

Artykuły:

 • A. Hensoldt, Feminizm i pragmatyzm: przeszłość i wskazówki na przyszłość, „Avant. Trends in interdisciplinary studies”, wol. XI, nr 3 (2020), s. 117-132.
 • A. Hensoldt, Pragmatyzm przeciwko wykluczeniom (głosów kobiet) z filozofii, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2016, nr 2(98), s. 245-258.
 • A. Hensoldt, Czy Peirce był konserwatystą?, „Studia Kulturoznawcze” 2015, nr 1(7), s. 141-150.
 • A. Hensoldt, Peirce i Wittgenstein o życiu znaków, „Diametros” 2014, nr 41, s. 38-55.
 • A. Hensoldt, Reception of Peirce in Poland, „European Journal of Pragmatism and American Philosophy” 2014, vol. 6/1, s. 24-27.
 • A. Hensoldt, Maksyma pragmatyczna a dychotomia teorii i praktyki, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2012, nr 3(83), s. 505-520.
 • A. Hensoldt, C.S. Peirce – prekursor filozofii analitycznej?, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2012, nr VII/4, s. 7-20.
 • A. Hensoldt, Truth as a Phase of Summum Bonum. Theory and Practice – Can Pragmatic Philosophy Influence Our Lives?, „Cognitio. Revista de filosofia” 2010, nr 2, s. 205-233.
 • A. Hensoldt, Virtual Realizations of Peirce’s Idea of Unlimited Community of Inquirers [w:] „Polish Journal of Philosophy. Conference Proceedings Series. Information- Communication-Knowledge. The Role of Humanities in the Society of Knowledge”, I. Alechnowicz (ed.), Kraków: Jagiellonian University, 2010, s. 47-56.
 • A. Hensoldt, Społeczna teoria pragmatyzmu, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2007, nr 2(62), s. 131-144.

 

Osiągnięcia naukowe:

 • w latach 2013-2016 kierowniczka w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS projekcie pt. „Teoria i praktyka. Studium relacji między teorią i praktyką w amerykańskim pragmatyzmie”
 • w latach 2006-2008 kierowniczka w finansowanym przez MNiSW projekcie pt. „Peirce’owska idea nieskończonej społeczności badaczy jako konieczny warunek możliwości wszelkiego poznania”
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Etyka globalna
 • Feminizm

Collegium Civitas pokój 305
e-mail: hensoldt@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.