dr Sabina Baraniewicz-Kotasińska

Adiunkt – Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Absolwentka zarządzania informacją w nowych mediach (studia magisterskie) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (studia licencjackie) Uniwersytetu Opolskiego. Doktorat na Wydziale Nauk Społecznych UO na kierunku Nauka o polityce pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Chylińskiego na temat “Koncepcja smart city jako wyzwanie dla zarządzania i rządzenia miastem”. Prowadzi międzynarodowe badania w zakresie inteligentnych miast. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

ORCID: 0000-0002-3545-6206

 • smart city
 • nowe technologie i media w zakresie wpływu na politykę, gospodarkę i społeczeństwo
 • rola i działalność korporacji ICT we współczesnym świecie
 • współpraca międzysektorowa
Rozdział w monografii:

Artykuły w czasopismach naukowych:

Działalność badawcza/ekspercka/Granty:

 • Koordynator zadań w projekcie NCBiR POWR.03.01.00-00-S044/17 “Programy Stażowe dla studentów Instytutu Politologii UO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 • Ekspert ds. uruchomienia nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Politologii) – Zarządzanie Publiczne w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego, Grant NCBiR, POWR.03.05.00-00-Z009/17-00.

Wyjazdy badawcze:

 • 20-29 maj 2018: Współpraca w ramach programu Erasmus+ Inter-institutional agreement 2016-2021 between institutions from Programme and Partner Countries (KA-107) z uniwersytetem The State University of New York w Korei Południowej (SUNY Korea) – badania nad inteligentnymi miastami.

Udział w programach:

 • Uczestniczka programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds organizowanego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top500Innovators; Opieka merytoryczna: dr Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Stypendia:

 • 2016/2017, 2017/2018 Stypendium dla najlepszych doktorantów, Uniwersytet Opolski
 • 2014, 2015 Stypendium Prezydenta Opola
 • 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, Stypendium Rektora Uniwersytet Opolskiego dla najlepszych studentów

Nagrody:

 • 2016, Dyplom dla wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Opolskiego
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2014-2015
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2013-2014
 • Warsztaty dziennikarskie (telewizja)
 • Public Relations
 • Człowiek i społeczeństwo sieci
 • Kampanie reklamowe i PR
 • Public Communication and Public Relations
 • Komunikowanie społeczne
 • Pracownia specjalistyczna (montaż)

Collegium Civitas pokój 302
telefon: (77) 452 74 70 (z sieci UO: 7470)
e-mail: sbaraniewicz@uni.opole.pl

Platformy:
Research Gate (@Sabina Baraniewicz)

Kontakt w języku polskim, niemieckim i angielskim.