dr Wojciech Opioła

Wicedyrektor Instytut Nauk o Polityce i Administracji UO

Adiunkt – Katedra Studiów Regionalnych

Politolog, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Obroniona w 2012 roku rozprawa doktorska dotyczyła instrumentalizacji wizerunku hiszpańskiej wojny domowej w polskiej publicystyce politycznej. Obecnie prowadzi badania dotyczące teorii pogranicza, Śląska, współpracy transgranicznej i kapitału społecznego. Redaktor naczelny czasopisma Border and Regional Studies. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach politologia, stosunki międzynarodowe, Europa Master i English in Public Communication.

ORCID: 0000-0003-2473-3375

 • współpraca transgraniczna w Europie Środkowej
 • historia i pamięć zbiorowa jako narzędzie uprawiania polityki
 • polityczne konteksty pogranicza i regionów wielokulturowych
 • kapitał społeczny, jakość rządzenia i jakość życia w regionach Europy Środkowej
 • wpływ powojennych przesiedleń i zmian granic na politykę lokalną w Europie Środkowej
 • Granica państwowa w teorii pogranicza, “Pogranicze. Polish Borderlands Studies” t. 2, nr 1, ISSN 2353-3781, s. 35-43.
 • About the Role of the State Border in the Theory of Borderland. W: W. Chlebda (ed.), Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. Vol. 2: Historical Collective Memory within Borderlands. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 27-35.
 • O znaczeniu kategorii pogranicza w polskiej politologii, “Pogranicze. Polish Borderlands Studies” nr 1/2013, ISSN 2353-3781, s. 58-63 (wspólnie z B. Czepilem).
 • Pamięć narodowa jako metafora, w: B. Kaczmarek (red.), Metafory Polityki, tom 4, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7151-234-6, s. 379-388.
 • O szkodliwości generalizowania w historii. Przypadek dąbrowszczaków, w: K. Minkner, L. Rubisz (red.), Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane profesor Barbarze Goli, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-573-8, s. 73-82.
 • Poland’s energy balance and its future. The case study of a gas as an energy source, “Gospodarka Rynek Edukacja” vol.13 nr 4/2012, ISSN 1509-5576, s. 5-14 (wspólnie z G. Omelanem).
 • Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnego, „Media-Kultura-Społeczeństwo” nr 5(2010), ISSN 1896-7132, s. 5-19.
 • Strategie wyborcze w marketingu politycznym, „Marketing i Rynek” nr 11/2010, ISSN 1231-7853, s. 16-20.
 • Polska prasa prawicowa wobec interwencji Włoch i III Rzeszy w Hiszpanii 1936-1939, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” XXXII(2010), ISSN 0239-6661, s. 351-373.
 • Market positions of Polish political parties in 2007 [w:] J. Lees-Marshment (red.), Political marketing. Principles and applications, Routledge, Abingdon, Nowy Jork 2009, ISBN 978-0-415-43129-3, s. 102-104.

Research Gate 
Google Scholar
Baza wiedzy

 

 • Wielokulturowość Śląska
 • Legal, Economic and Ethical Aspects of Public Communication
 • Psychologia polityczna
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Teoria gier
 • Teoria negocjacji
 • Psychology of politics
 • Wprowadzenie do badań naukowych
Kontakt: Collegium Civitas pokój 303
telefon: (77) 452 74 71 (z sieci UO: 7471)
e-mail: wopiola@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.