dr Barbara Curyło

Adiunkt – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Stopień doktora w zakresie nauki o polityce uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 r. Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu procesów decyzyjnych w UE, negocjacji międzynarodowych oraz nowej dyplomacji. Stypendystka Central European Exchange Program for University Studies. Prowadziła badania w ramach projektów międzynarodowych, m.in. Funduszu Wyszehradzkiego oraz zagranicznych kwerend naukowych (m.in. w instytucjach UE w Brukseli, Public Diplomacy Council w Barcelonie, Uniwersytecie Sztokholmskim).

ORCID: 0000-0002-4576-0391

 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • negocjacje międzynarodowe
 • nowa dyplomacja
 • B.Curyło, Barbarians at the gate…The ideas of Europe in Central – Eastern Europe. “Central European Journal of International and Security Studies”, no. 1/2011.
 • B.Curyło, Tendencies in discourse on the European Union’s international roles. In: Collective identity, international cooperation and national interest in Europe and beyond, ed. A. Trzecielińska-Polus, B.Curyło, S. Garsztecki, Opole-Chemnitz 2011.
 • B.Curyło, Być albo nie być w Europie – dylematy integracyjne Wielkiej Brytanii, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 5/2011.
 • B.Curyło, Negocjacje w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód: uwarunkowania, aktorzy, przebieg, Toruń 2012.
 • B.Curyło, „Dawno temu na Dzikim Wschodzie”. Sprzeczności i paradoksy europejskości „nowych” Europejczyków u progu „powrotu do Europy”, [w:] Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane profesor Barbarze Goli, red. K. Minkner, L. Rubisz, Opole 2013.
 • B.Curyło, Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej w kontekście wyłaniania się nowego ładu postzimnowojennego – wybrane ujęcia, [w:] Między polityką a historią. Śląsk w przestrzeni europejskiej, red. D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus, Opole 2014.
 • B.Curyło, EU Public Diplomacy: Analytical Discourse in the Context of Polylateral Diplomacy. In: New Diplomacy in Open Europe, ed. B.Curyło et al, Opole 2014.
 • B.Curyło, Właściwości negocjacji w Unii Europejskiej: wybrane aspekty teoretyczne, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9/2015.
 • Curyło, International negotiations in the context of the evolution of international relations: theoretical assumptions and observations, „Central European Papers”, vol. 3, no. 2/2015.
 • Curyło, Simulations of the EU negotiations in the perspective of research and teaching, [w:] Negocjacje Międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, red. B.Curyło, W.Opioła, Opole 2016
 • B.Curyło, Public Diplomacy and Reconciliation, [w:] Oblicza pojednania. Faces of reconciliation, red. J. Kulska, Opole 2016.
 • B.Curyło, The three logics of EU decision-making, “The Polish Quarterly of International Affairs”, nr 3/2016.
 • Curyło, Integration in disintegration and disintegration in integration: determinants of integration mechanisms in the European Union, „Przegląd Europejski”, nr 3 (45), 2017.
 • B.Curyło, Paradyplomacja: rozważania na temat wybranych determiant aktywności międzynarodowej regionów, [w:] Artificem commendat opus. Region-Pamięć-Polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz, Opole 2018.
 • B.Curyło, EU Public Diplomacy and Eastern Partnership: Some Reflections on Goals, Determinants and Constraints, “Warsaw East European Review”, vol. VIII/2018

Kwerendy badawcze:

m.in. w University of Stockholm; Danish Centre for International Studies and Human Rights in Copenhagen; National Library in Rome; Public Diplomacy Council of Catalonia in Barcelona.

Udział w projektach badawczych:

Udział w projekcie Funduszu Wyszehradzkiego pt. “Open Europe” oraz projektu symulacji negocjacji międzynarodowych z udziałem uczestników z Francji, Niemiec, Czech i Polski we współpracy z Województwem Opolskiem (Polska), Union pour la Cooperation Bourgogne- Rhenanie Palatinat (Francja), Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Oppeln und Rheinland-Pfalz/Mittelböhmen e.V.(Niemcy), oraz regionem Central Bohemia (Czechy), którego celem było budowa u studentów reprezentujących odmienne kultury i tradycje historyczno-polityczne umiejętności komunikacyjnych i  negocjacyjnych w środowisku wielokulturowym oraz naukowa weryfikacja symulacji jako metody dydaktycznej.

Najważniejsze konferencje i wybrane wyjazdy zagraniczne:

 • UACES Conference Exchanging Ideas on Europe, College University London in Edinburgh 1-3 September 2008 on “Ideas of Europe in Central-Eastern Europe”.
 • Selcuk University in Turkey, 11-19.05. 2008 on “Eastern Enlargements of the EU”.
 • Borgougne University in Dijon, France, 21-25.06.2010 on “Central and Eastern Europe on the way to EU”.
 • Economic University in Bratislava, Slovakia, 20-24.09.2010 on “Models of International Negotiations”.
 • University of Ivan Franko in Lviv, Ukraine, 6-10.12.2011 on “Decision making in the EU”.
 • University in Cluj Napoca, Romania, 2-6.05.2011 on “Central Europe in contemporary international affairs”.
 • Opava University, The Czech Republic, 20-24.02.2012 on “Crises as determinants of European integration development from Polish perspective”
 • University Palackeho in Olomouc, the Czech Republic, 25-29.06.2012 on “Polish Presidency in the EU”.
 • Visegrad Fund International Conference: Open Europe, 15-16.04.2014, Opole University on “EU Public Diplomacy” (współorganizator)
 • Contemporary Turkey in many perspectives, 28.10.2014, Opole (organizator)
 • Opole University International Conference INTERNATIONAL COOPERATION IN THE AREA OF EDUCATION ON THE EXAMPLE OF EUROPA MASTER PROGRAM, under the patronate of the Committee of the Regions, 05.11.2014, Opole (organizator)
 • Opole University International Conference Multidimensionality of Visegrad Cooperation, Opole, 23.04.2015 (organizator)
 • Silesian University in Opava, Czech Republic, 15.06.2015-18.06.2015 on “Public Diplomacy of CEE states”
 • Opole University International Seminar Citizen Diplomacy in Polish-Czech Relations, 27.10.2015 on  “Citizen Diplomacy in Polish-Czech Relations”.  (organizator)
 • Opole University International Conference Faces of Reconciliation, 10.12.2015, University of Opole, on “Reconciliation as a challenge to new diplomacy”.
 • 24th World Congress of Political Science: Politics in a World of Inequality IPSA, Poznań, 23-28.07.2016 http://www.ipsa.org/my-ipsa/events/wc2016/paper/public-diplomacy-and-conflict-resolution on “Public Diplomacy and Conflict Resolution”.
 • University of Montenegro, Podgorica, 19.09.-23.09.2016, on “EU Public diplomacy”.
 • ECPR General Conference Panel Chair: Changing Dynamics in European Politics, University of Oslo, 6-9.09.2017, Norway
 • CEEPUS Scholarship for Visiting Professor in May/June 2017 at Silesian University in Opava on “Central Europe and public diplomacy”.
 • Universidade Beira Interiorm 19.0.2017-23.06.2017 on “Theory of International Relations”, “International Negotiation and Diplomatic Practice”, “European Union as a Global Actor”.
 • Współorgnizator CEEPUS Summer School in 30 August – 2 September 2017 na Uniwersytecie Śląskim w Opavie.
 • CEEPUS International Conference: Political, Social and Economic Development of Silesia, 31.09.-01.09.2017, Opava, Czech Republic, on: “Public Diplomacy and Cities”.
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
 • Negocjacje miedzynarodowe
 • Eastern Enlargement as a social and cultural clash in Europe
 • Polish and Central European ideas of European Integration
 • Dyplomacja Publiczna

Collegium Civitas pokój 325
telefon: (77) 452 74 79 (z sieci UO: 7479)
e-mail: bcurylo@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.