“W dniach 28-30 czerwca 2022 r. odbędzie się spotkanie wszystkich obecnych i przyszłych partnerów Sojuszu FORTHEM z okazji konferencji podsumowującej pierwszą połowę działalności projektu FIT FORTHEM, który wspiera sojusz w zakresie badań i innowacji. Koordynatorkami FIT FORTHEM na UO są dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska (Instytut Językoznastwa UO), prof UO i dr Barbara Curyło (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UO). Więcej >>>

________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Daniel (27.06.2022 r.) Więcej >>>

________________________________________________

Międzynarodowa Szkoła Letnia Liberec 2022

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, wspólnie z Uniwersytetem w Libercu (Czechy) organizuje w dniach 8-19 sierpnia szkołę letnią dotyczącą Współpracy transgranicznej w Europie Środkowej. Więcej >>>

________________________________________________

Dr Filip Tereszkiewicz profesorem wizytującym Uniwersytetu Wschodniego Piemontu. Więcej >>>

________________________________________________

20.06.2022 r. odbyła się debata akademicka pt. „Edukacja języka niemieckiego jako języka mniejszości – wsparcie  mniejszości narodowej czy problem polityczny?”.       Więcej >>>

________________________________________________

Warsztaty: European borderlands as hot spots of crises in the 21st century

W dniach 13-14 czerwca 2022, wraz z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizowaliśmy międzynarodowe warsztaty: European borderlands as hot spots of crises in the 21st century. Więcej >>>

________________________________________________

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ >>>

Forthem to Sojusz 9 uczelni z Hiszpanii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Włoch, w ramach którego Uniwersytet Opolski ma możliwość rozwoju edukacyjnego, naukowego i organizacyjnego. Bazą do porozumienia w ramach programu Komisji Europejskiej była współpraca UO z Uniwersytetem w Dijon oraz Uniwersytetem w Moguncji. Istotną rolę w rozwijaniu projektu na wszystkich szczeblach pełnią pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. WIĘCEJ >>>

Dla studentów


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji na mapie: