Wydarzenia i informacje


Aktualności

„Masz staż”, czyli Gazeta Wyborcza zaprasza naszych studentów do konkursu stażowego!

Miło nam przekazać, że nasza uczelnia przystąpiła do programu partnerskiego „Masz staż”, dzięki czemu możecie wziąć udział w konkursie i wygrać staż w „Gazecie Wyborczej”, w którym mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów. Staż jest płatny i potrwa 3 miesiące. Do 31 grudnia 2020 możecie zgłosić się do konkursu „Masz staż” i wygrać staż

Więcej informacji


Działając na podstawie wytycznych wskazanych w Zarządzeniu nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. tj. z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i metod przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej podjął decyzję … >>>

Studencie! Zapoznaj się z instrukcją postępowania przed planowanym terminem obrony >>>


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mandeli


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hyry


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 50/2020 w sprawie zmiany organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej ogłasza, iż zajęcia do końca semestru letniego 2019/2020 prowadzone będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Konsultacje: informacje kontaktowe do pracowników naukowo-dydaktycznych w okresie prowadzenia zajęć online >>>

 

 

Rekrutacja na skróty

Raporty samooceny - 2019

– Raport samooceny kierunku Politologia
     Załączniki do raportu

Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe
     Załączniki do raportu

Dla studentów i pracowników


Instytut Nauk o Polityce i Administracji

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Plan zajęć czyli co, gdzie i kiedy?

Zdjęcie w serwisie Instytutu Politologii UO

Jak przygotować pracę dyplomową?

praca-dyplomowa

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UO na mapie Opola