Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Michała Fijałkowskiego (06.12.2022 r.) >>>

_______________________________________________________

Ukazał się VI numer czasopisma TEORIA POLITYKI, który powstaje we współpracy z naszym Instytutem. Jednostkami odpowiedzialnymi za numer były: Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej >>>

_______________________________________________________

Konkurs na zatrudnienie w charakterze stypendysty w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (ważne do 18.11.2022r. godz. 16:00) >>>

_______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Bartłomieja Patera (26.10.2022r.) >>>

_______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Tronowskiej (19.10.2022r.) >>>

_______________________________________________________

Wykład gościnny powiązany z dyskusją dra Christiana Frommelta pt. “Decision shaping instead of decision making – Venues for associated neighbouring countries to influence EU law and policies”, który odbył się w ramach projektu realizowanego razem z Liechtenstein Institute w ramach projektu realizowanego z European Economic Area Grants.  Więcej >>>

_______________________________________________________

Wizyta na pograniczu w ramach międzynarodowej szkoły letniej w Liberc. Więcej >>>

_______________________________________________________

Moduł Jeana Monneta dla dr Filipa Tereszkiewicza. Więcej >>>

_______________________________________________________

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ >>>

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

WIĘCEJ NASZYCH PUBLIKACJI >>>

 

Forthem to Sojusz 9 uczelni z Hiszpanii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Włoch, w ramach którego Uniwersytet Opolski ma możliwość rozwoju edukacyjnego, naukowego i organizacyjnego. Bazą do porozumienia w ramach programu Komisji Europejskiej była współpraca UO z Uniwersytetem w Dijon oraz Uniwersytetem w Moguncji. Istotną rolę w rozwijaniu projektu na wszystkich szczeblach pełnią pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. WIĘCEJ >>>

Dla studentów


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji na mapie: