Konferencja “Borderlands facing a polycrisis in the 21st century. Resilience and future perspectives of cross-border relations” Opole – Wroclaw, 10-13 Wrzesień 2023 >>>

_______________________________________________________

Ewaluacja była tematem przewodnim Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Ośrodków Politologicznych, która odbyła się w Opolu 9 i 10 marca 2023 r. >>>

_______________________________________________________

dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO została wybrana na kolejną 5 letnią kadencję członka Komisji Bałkanistyki PAN.

_______________________________________________________

Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zorganizowali spotkanie z prof. dr. hab. Wiesławą Piątkowską-Stepaniak, historykiem i politologiem, badaczką prasy polskiej oraz Polonii, która wygłosi wykład Wiele życiorysów Bolesława Wierzbiańskiego. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2023 r. o godz.11.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11. Więcej >>>

_______________________________________________________

Wyniki konkursu na zatrudnienie w charakterze stypendysty w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji z dn. 18.11.2022 r. >>>

_______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Michała Fijałkowskiego (06.12.2022 r.) >>>

_______________________________________________________

Ukazał się VI numer czasopisma TEORIA POLITYKI, który powstaje we współpracy z naszym Instytutem. Jednostkami odpowiedzialnymi za numer były: Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej >>>

_______________________________________________________

ARCHIWUM WYDARZEŃ >>>

_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

WIĘCEJ NASZYCH PUBLIKACJI >>>

 

Forthem to Sojusz 9 uczelni z Hiszpanii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Włoch, w ramach którego Uniwersytet Opolski ma możliwość rozwoju edukacyjnego, naukowego i organizacyjnego. Bazą do porozumienia w ramach programu Komisji Europejskiej była współpraca UO z Uniwersytetem w Dijon oraz Uniwersytetem w Moguncji. Istotną rolę w rozwijaniu projektu na wszystkich szczeblach pełnią pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. WIĘCEJ >>>

Dla studentów


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji na mapie: