Międzynarodowe seminarium naukowe: Contemporary issues of regional studies from an international perspective

W najbliższy poniedziałek, 30 maja 2022 zapraszamy na seminarium badawcze poświęcone studiom regionalnym w Europie Środkowej. Z tej okazji będziemy gościć badaczy z Budapesztu, Ostrawy i Opawy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się w auli im. Józefa Kokota w budynku Collegium Civitas, UO. Organizatorem jest Katedra Studiów Regionalnych, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO. Więcej >>>

________________________________________________

Międzynarodowa Szkoła Letnia Liberec 2022

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, wspólnie z Uniwersytetem w Libercu (Czechy) organizuje w dniach 8-19 sierpnia szkołę letnią dotyczącą Współpracy transgranicznej w Europie Środkowej. Więcej >>>

________________________________________________

Konferencja Naukowa “Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszami”, 03 czerwca 2022 r. ON LINE >>>

________________________________________________

Seminarium Naukowe, Opole 21 kwietnia 2022 r.

– Dr Ágnes Erőss (Uniwersytet Opolski oraz Instytut Geografii w Budapeszcie) “Wybory parlalmentarne na Węgrzech 2022 r. : kampania, wyniki i konsekwencje”

– Mgr Ondřej Elbel (Uniwersytet w Ostrawie) “Śląsk Cieszyński między przeszłością a przyszłością”

________________________________________________

Sieć Border and Regional Studies z finansowaniem na kolejny rok.  Więcej >>>

________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Michała Potrackiego (20.04.2022 r.) Więcej >>>

______________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Baraniewicz-Kotasińskiej (01.02.2022 r.) Więcej >>>

______________________________________________

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt “Śląsk i problematyka pułapki średniego dochodu – czeskie i polskie perspektywy regionalne” (17.11.2021 r.) Więcej >>>

______________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kownackiej (17.11.2021 r.) Więcej >>>

Forthem to Sojusz 9 uczelni z Hiszpanii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Włoch, w ramach którego Uniwersytet Opolski ma możliwość rozwoju edukacyjnego, naukowego i organizacyjnego. Bazą do porozumienia w ramach programu Komisji Europejskiej była współpraca UO z Uniwersytetem w Dijon oraz Uniwersytetem w Moguncji. Istotną rolę w rozwijaniu projektu na wszystkich szczeblach pełnią pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. WIĘCEJ >>>

Dla studentów


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji na mapie: