Szkoła letnia „Spotlight” – o przywiązaniu do miejsca i tożsamości metodami wizualnymi. Więcej >>>

_______________________________________________________

Wizyta na pograniczu w ramach międzynarodowej szkoły letniej w Liberc. Więcej >>>

_______________________________________________________

Moduł Jeana Monneta dla dr Filipa Tereszkiewicza. Więcej >>>

_______________________________________________________

Grant NCN dla projektu prof. Hynka Böhma z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Więcej >>>

_______________________________________________________

Prof. UO Robert Geisler został zaproszony jako Visiting Professor przez Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

_______________________________________________________

Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Rafałowi Riedlowi tytuł Profesora Nauk Społecznych. Więcej >>>

_______________________________________________________

Dr Bartosz Maziarz laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 (edycja 17).              Więcej >>>

_______________________________________________________

Spotkanie wszystkich obecnych i przyszłych partnerów Sojuszu FORTHEM z okazji konferencji podsumowującej pierwszą połowę działalności projektu FIT FORTHEM, który wspiera sojusz w zakresie badań i innowacji. Więcej >>>

______________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Daniel (27.06.2022 r.) Więcej >>>

______________________________________________________

 

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ >>>

Forthem to Sojusz 9 uczelni z Hiszpanii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Włoch, w ramach którego Uniwersytet Opolski ma możliwość rozwoju edukacyjnego, naukowego i organizacyjnego. Bazą do porozumienia w ramach programu Komisji Europejskiej była współpraca UO z Uniwersytetem w Dijon oraz Uniwersytetem w Moguncji. Istotną rolę w rozwijaniu projektu na wszystkich szczeblach pełnią pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. WIĘCEJ >>>

Dla studentów


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji na mapie: