Wojciech Opioła, Ph.D

Deputy-Head of the Institute of Political Science and Public Administration

Assistant Professor – Department of Regional Studies

 

Political scientist, graduate of the University of Opole. The doctoral dissertation defended in 2012 concerned the instrumentalization of the Polish media discourse of the Spanish Civil War. Currently, he conducts research on the theory of borderland, Silesia, cross-border cooperation, and social capital. Editor-in-chief of the journal Border and Regional Studies.

ORCID
RESEARCHGATE
GOOGLE SCHOLAR 

 

 • Border Studies: cross-border cooperation, ethnic and cultural problems of border areas, Silesia as a borderscape/borderland, collective memory of border people

 • Regional Studies: local democracy, civil society, quality of local self-government, euroregions, smart governance

 • Political Communication: politics of memory, political propaganda, Spanish Civil War in Polish political discourse, online communication

Books:

With Bartosz Czepil, Regional Multiculturalism and the Quality of Governance. A Diagnosis of the Situation in the Opolskie Province, Peter Lang, 2020.

Hiszpańska wojna domowa w polskich dyskursach politycznych. Analiza publicystyki 1936-2015, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.

With Barbara Curyło (eds.), Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.

With Malwina Popiołek (eds.), Media społecznościowe : nowe formy ekspresji politycznej, Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2014.

Peer-Reviewed Articles :

With Hynek Böhm “Czech–Polish Cross-Border (Non) Cooperation in the Field of the Labor Market: Why Does It Seem to Be Un-De-Bordered?”, Sustainability, vol. 11, no. 10 (2855), 2019 [WEB OF SCIENCE].

“Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego”, Studia Regionalne i Lokalne, vol 20 (75), 2019 [SCOPUS].

“Polish discourses concerning the Spanish Civil War. Analysis of the Polish press 1936-2015”, Central European Journal of Communication, vol. 10, no. 2, 2017 [WEB OF SCIENCE].

With Ewa Ganowicz “Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego”, Przegląd Politologiczny, no. 2/2017 [ERIH PLUS].

“Współczesna hiszpańska polityka pamięci (1999-2014)”, Przegląd Narodowościowy, vol. 5, 2016

“Historyczna tożsamość pogranicza. Badanie politycznych funkcji pomników w województwie opolskim”, Studia Śląskie, vol. 75, 2014 [ERIH PLUS].

“Granica państwowa w teorii pogranicza”, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, vol. 2, no. 1, 2014 [ERIH PLUS].

With Bartosz Czepil “O znaczeniu kategorii pogranicza we współczesnej polskiej politologii”, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, vol. 1, 2013 [ERIH PLUS].

With Aleksandra Trzcielińska-Polus “Fenomen pograniczy”, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, vol. 1, 2013 [ERIH PLUS].

With Grzegorz Omelan “Poland’s energy balance and its future. The case study of gas as an energy source”, Gospodarka Rynek Edukacja, vol 23, 2012.

“Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnego”, Media-Kultura-Społeczeństwo, vol. 5, 2010.

“Polska prasa prawicowa wobec interwencji Włoch i III Rzeszy w Hiszpanii 1936–1939”, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, vol. 32, 2010.

“Strategie wyborcze w marketingu politycznym”, Marketing i Rynek, vol. 11, 2010.

Peer-Reviewed Book Chapters :

With Hynek Böhm and Adam Drosik “Cross-border Social Capital. An Analysis of Selected Elements as Exemplified by the Praded Euroregion”, in J. Jańczak (ed.), Old Borders-New Challenges, New Borders-Old Challenges: De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe, Berlin: Logos Verlag, 2019.

“Eurokomunizm i jego rola w hiszpańskiej transición i w myśli politycznej polskiej opozycji lat 1977–1989”, in E. Ganowicz (ed.), Artificem commendat opus : region – pamięć – polityka : studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.

“Problem pomiaru siły społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym”, in E. Ganowicz, D. Plecka (eds.), Administracja publiczna: zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

With Bartosz Czepil “Politics in the borderlands. Cultural diversity and its impact on civil society and quality of governance”, in E. Opiłowska, J. Roose (eds.), Advances in European Borderlands Studies, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2017.

“Współpraca między I i III sektorem: funkcjonalny rozrost państwa?”, in R. Kmieciak, P. Antkowiak (eds.), Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2017.

“Kulturowy wymiar negocjacji. Podstawy teoretyczne”, in B. Curyło, W. Opioła (eds.), Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.

“Pamięć zbiorowa i tożsamość historyczna lokalnej społeczności pogranicza”, in W. Chlebda, I. Dobrotová (eds.), Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.

“About the role of the state border in the theory of borderland”, in W. Chlebda (ed.), Open Europe: Cultural dialogue across borders, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

“Polityczne konteksty mediów społecznościowych. Diagnoza stanu badań w Polsce”, in W. Opioła, M. Popiołek (eds.), Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2014.

“Efekt granicy dziesięć lat po integracji”, in D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus (eds.), Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

“Pogranicze jako przestrzeń konfliktów. Rola misji ONZ w stabilizacji regionów pogranicznych”, in B. Maziarz (ed.), Polskie misje wojskowe. Ujęcie interdyscyplinarne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

“O szkodliwości generalizowania w historii. Przypadek dąbrowszczaków” in K. Minkner, L. Rubisz (eds.), Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.

“The identity of the borderland. What monuments of Opole Region tell about. A report on pilot studies”, in I. Biernacka-Ligięza (ed.), Media and democratization, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

 •  “Analysing Cross-border Co-operation in Visegrád Group countries (V4) “ – research grant competition of the Polish National Science Centre. 2021-2023. 517.200 PLN. Role: co-investigator

 • “Borders, Human-to-Military Security Database” – Jean Monnet Network with a University of Victoria (Canada) as a leader. 2021-2023. Role: member of European team.

 • “Wsparcie dla Czasopism Naukowych” – support for internationalization of the “Border and Regional Studies” (formerly known as “Pogranicze. Polish Borderlands Studies”) peer-reviewed journal. Polish Ministry of Science and Higher Education. 2019-2020. 119.030 PLN. Role: coordinator of the project.

 • “Regional multiculturalism and its impact on civil society and quality of governance. A diagnosis of the Opole Voivodship” – research grant competition of the Polish National Science Centre. 2016-2019. 121.417 PLN. Role: principal investigator.

 • „Pradziad School Network” – grant competition of Euroregion Praded/Pradziad within the framework of Interreg III initiative. 2016-2017. Role: partner coordinator

 • “Psychology of Politics” (in English),
 • “Cross-Border Cooperation in the EU” (in English),
 • “Silesian Multiculturalism” (in Polish),
 • “Economic and Financial Security” (in Polish),
 • “International Economics” (in Polish),
 • “Introduction to Social Research” (in Polish).

Collegium Civitas room 303
tel: (77) 452 74 71
e-mail: wopiola@uni.opole.pl

Contact in English and Polish