Sieć Border and Regional Studies z finansowaniem na kolejny rok

Przed nami nowy etap rozwoju międzynarodowej sieć Border and Regional Studies. W wyniku ostatniego naboru wniosków w programie CEEPUS, koordynowana przez nasz Instytut sieć współpracy edukacyjnej i badawczej otrzymała finansowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, w tym organizacji szkoły letniej oraz mobilności studentów i pracowników Instytutu.

BORDER AND REGIONAL STUDIES Studies Network >>>

Na początku kwietnia 2022 roku, koordynowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji, sieć Border and Regional Studies, która funkcjonuje w ramach programu CEEPUS (Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej) otrzymała decyzję o zakwalifikowaniu jej do finansowania na kolejny rok akademicki. Międzynarodowa Komisja CEEPUS zmieniła status sieci z „umbrella” na sieć pełną, co oznacza gwarancje dofinansowania mobilności akademickich między partnerami sieci. W ramach sieci pojawili się też nowi partnerzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie. Obecnie w skład sieci wchodzi 17 uczelni z 10 państw Europy Środkowej i Bałkanów.

Funkcjonowanie sieci ma pozwolić na wzmocnienie współpracy edukacyjnej i badawczej między uniwersytetami z Europy Środkowej i Bałkanów. Sieć „Border and Regional Studies” skupia przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się studiami nad pograniczem oraz studiami lokalnymi i regionalnymi. Jedną z pierwszych inicjatyw angażujących członków sieci była międzynarodowa konferencja „New Challenges for Borderlands Studies: Regional, European and Global Perspectives” zorganizowana w Opolu w dniach 8-10 września 2021. Z kolei w dniach 25-29 kwietnia 2022 na Uniwersytecie w Peczu (Węgry), który jest członkiem sieci, spotkają się partnerzy z Opola, Opawy, Ostrawy i Skopje. Oprócz uczestnictwa w seminarium naukowym będzie to okazja do przedyskutowania kolejnych przedsięwzięć. Pod koniec maja w Iasi w Rumunii odbędzie się konferencja, której współorganizatorem jest nasza sieć, a w sierpniu w Libercu (Czechy) międzynarodowa szkoła letnia poświęcona problematyce współpracy transgranicznej Cross-border co-operation in Central Europe in the Times of Re-bordering: Story of Success (?). Będzie to okazja do spotkania ponad granicami, które zintegruje studentów i nauczycieli akademickich z Europy Środkowej i Bałkanów.

W ramach sieci możliwe jest też odbywanie mobilności studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich, zarówno krótkoterminowych jak i pobytów trwających cały semestr. Koordynatorem sieci jest dr Bartosz Czepil z Katedry Studiów Regionalnych.