Rada Instytutu

Rada Instytutu Nauk o Polityce I Administracji Uniwersytetu Opolskiego
(kadencja: 2020-2024)

 1. dr hab. Lech RUBISZ, prof. UO – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przewodniczący Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
 2. dr Wojciech OPIOŁA – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
 3. dr Grzegorz HABER – koordynator kierunków
 4. dr Ewa SKRABACZ – koordynator kierunków
 5. prof. dr hab. Natalia ANTONIUK
 6. prof. dr hab. Zbigniew MACHELSKI
 7. prof. dr hab. Markijan MALSKI
 8. prof. dr hab. Wiesława PIĄTKOWSKA-STEPANIAK
 9. prof. dr hab. Borys POTATYNIUK
 10. prof. dr hab. Krzysztof ZUBA
 11. dr hab. Marek CHYLIŃSKI, prof. UO
 12. dr hab. Sławomir CZAPNIK, prof. UO
 13. dr hab. Adam DROSIK, prof. UO
 14. dr hab. Ewa GANOWICZ, prof. UO
 15. dr hab. Robert GEISLER, prof. UO
 16. dr hab. Danuta GIBAS-KRZAK, prof. UO
 17. dr hab. Agnieszka HENSOLDT, prof. UO
 18. dr hab. Norbert HONKA, prof. UO
 19. dr hab. Włodzimierz KORAB-KARPOWICZ, prof. UO
 20. dr hab. Joanna KULSKA, prof. UO
 21. dr hab. Kamil MINKNER, prof. UO
 22. dr hab. Rafał RIEDEL, prof. UO
 23. dr hab. Aleksandra TRZCIELIŃSKA-POLUS, prof. UO
 24. dr Barbara CURYŁO
 25. dr Bartosz MAZIARZ

Stanowiska Rady Instytutu:

STANOWISKO 2/2021 Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.01. 2021 r.