Kadencja na lata: 2020-2024

  1. dr hab. Lech RUBISZ, prof. UO – przewodniczący Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
  2. prof. dr hab. Natalia ANTONIUK
  3. prof. dr hab. Markiyan MALSKYY
  4. prof. dr hab. Wiesława PIĄTKOWSKA-STEPANIAK
  5. prof. dr hab. Rafał RIEDEL
  6. prof. dr hab. Katarzyna SOBOLEWSKA-MYŚLIK
  7. prof. dr hab. Krzysztof ZUBA
  8. dr hab. Hynek Bohm, prof. UO
  9. dr hab. Marek CHYLIŃSKI, prof. UO
  10. dr hab. Sławomir CZAPNIK, prof. UO
  11. dr hab. Adam DROSIK, prof. UO
  12. dr hab. Ewa GANOWICZ, prof. UO
  13. dr hab. Robert GEISLER, prof. UO
  14. dr hab. Danuta GIBAS-KRZAK, prof. UO
  15. dr hab. Agnieszka HENSOLDT, prof. UO
  16. dr hab. Norbert HONKA, prof. UO
  17. dr hab. Włodzimierz KORAB-KARPOWICZ, prof. UO
  18. dr hab. Joanna KULSKA, prof. UO
  19. dr hab. Kamil MINKNER, prof. UO
  20. dr hab. Aleksandra TRZCIELIŃSKA-POLUS, prof. UO
  21. dr Wojciech OPIOŁA
  22. dr Grzegorz HABER
  23. dr Marek MAZURKIEWICZ
  24. dr Barbara CURYŁO
  25. dr Bartosz MAZIARZ

Stanowiska Rady Instytutu: https://monitor.uni.opole.pl/  === > Hasło wyszukiwania: INoPiA