mgr Magdalena Ozimek-Hanslik

Asystent – Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki

 

Absolwentka, a następnie doktorantka Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. W 2013 r.obroniła pracę magisterską pt. “Polityzacja kwestii światopoglądowych” (pod opieką prof. Krzysztofa Zuby). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu teorii polityki pt. “Spór o polityczność jako dyskurs naukowy i ideologiczny” pod opieką naukową prof. Mirosława Karwata i dr. Kamila Minknera.

 

 

 

 • teoria polityki
 • krytyczna analiza zjawisk politycznych
 • koncepcje polityczności
 • ideologiczne aspekty naukowej wiedzy o polityce
 • Wyobraźnia teoriopolityczna jako dyrektywa poznawcza, “Teoria Polityki” 2018, nr 1 (w druku)
 • O cechach życia w “nowym kapitalizmie”. Richard Sennett i inspiracja dla antropologii neoliberalizmu, “Studia Krytyczne / Critical Studies” 2016, nr 3
 • (współautor Kamil Minkner) Polityki publiczne w ujęciu krytycznym. Próba teoretycznego zarysowania paradygmatu, [w:] Błażej Choroś, Michał Niebylski (pod red.), Polityki publiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014
 • Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym, “Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2014, nr 9
 • Metodologia badań politologicznych
 • Nauka o polityce
 • Wprowadzenie do badań naukowych
Collegium Civitas pokój 305
e-mail: ozimek.magda@gmail.com

Kontakt w języku polskim.