dr Ewa Skrabacz

Adiunkt – Katedra Systemów Politycznych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 312
telefon: 77 / 452 74 77 (z sieci UO: 7477)
e-mail: skrabacz@gmail.com

Ewa Skrabacz – tarnowianka zaaklimatyzowana w Opolu. Zainteresowania badawcze: polska scena polityczna; partie i systemy partyjne; bezpieczeństwo obywateli. Rozprawa doktorska: „Partie polityczne w Polsce wobec kwestii zagrożenia przestępczością”. Amatorka biegów długodystansowych.

Wybrane publikacje:

  • Polityczne zmagania z przestępczością – bezpieczeństwo obywateli jako przedmiot działań partii politycznych w Polsce po 1989 r., [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata – polskie aspekty i uwarunkowania, red. W. Stach, Wydawnictwo MAIUSCULA, Poznań 2011.
  • Bezpieczeństwo – utracone czy wymarzone? Zagrożenie przestępczością w świadomości Polaków po 1989 roku, [w:] Globalizacja i transformacja ustrojowa w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2010.
  • E. Skrabacz, B. Choroś, Biurokracja w Polsce: piętno korupcji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, red. K. Zuba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
  • Polskie partie liberalne III RP wobec kwestii bezpieczeństwa publicznego, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
  • Polska dyskusja o przestępczości – popkulturyzacja bezpieczeństwa, „Dyskurs”, nr 1/2005.
  • Bezpieczeństwo obywateli jako cel działań opolskich organizacji pozarządowych w okresie transformacji, „Studia Śląskie”, tom LXIII, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu, Opole 2004.