Zasady przygotowywania prac dyplomowych

kontakt

Zapoznaj się z zasadami przygotowywania prac dyplomowych zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku. Zarządzenie wydano w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.

Zasady przygotowywania prac dyplomowych zgodnie z zarządzeniem nr 28/2019

Instrukcja przygotowania się do obrony pracy dyplomowej 2019/2020 (do wykonania na co najmniej 14 dni przed datą egzaminu dyplomowego). Uwaga: w związku z zaleceniami MNiSW nie muszą Państwo obecnie przekazywać do Dziekanatu wydrukowanych prac dyplomowych!