Archiwum wydarzeń 2022 r.:

 • 20.06.2022 r. odbyła się debata akademicka pt. „Edukacja języka niemieckiego jako języka mniejszości – wsparcie  mniejszości narodowej czy problem polityczny?”. Więcej >>>

 • Warsztaty: European borderlands as hot spots of crises in the 21st century. W dniach 13-14 czerwca 2022, wraz z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizowaliśmy międzynarodowe warsztaty: European borderlands as hot spots of crises in the 21st century. Więcej >>>
 • Konferencja Naukowa “Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszami”, 03 czerwca 2022 r. ON LINE >>>
 • Międzynarodowe seminarium naukowe: Contemporary issues of regional studies from an international perspective
 • 30 maja 2022 odbyło się seminarium badawcze poświęcone studiom regionalnym w Europie Środkowej. Z tej okazji gościliśmy badaczy z Budapesztu, Ostrawy i Opawy.  Więcej >>>
 • Seminarium Naukowe, Opole 21 kwietnia 2022 r.:
 1. Dr Ágnes Erőss (Uniwersytet Opolski oraz Instytut Geografii w Budapeszcie) “Wybory parlalmentarne na Węgrzech 2022 r. : kampania, wyniki i konsekwencje”
 2. Mgr Ondřej Elbel (Uniwersytet w Ostrawie) “Śląsk Cieszyński między przeszłością a przyszłością”
 • Sieć Border and Regional Studies z finansowaniem na kolejny rok.  Więcej >>>
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Michała Potrackiego (20.04.2022 r.) Więcej >>>
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Baraniewicz-Kotasińskiej (01.02.2022 r.) Więcej >>>