WOS

Studia podyplomowe: Wiedzy o społeczeństwie

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do rozpoczęcia niestacjonarnych studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie.
Studia te trwają III semestry (zgodnie z przepisami MEN) i przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów magisterskich z kierunków:

  • humanistycznych,
  • społecznych,
  • prawniczych,
  • ekonomicznych.

Rekrutacja

Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytutu Politologii (Collegium Civitas, p.309 ul. Katowicka 89, w godz. 12:00-13:00).

Wymagane jest złożenie podania razem z kompletem dokumentów (do pobrania poniżej).

Cena za jeden semestr studiów ok 1600,00 zł (istnieje możliwość wpłat na raty).

Kierownik studiów: dr Ewa Ganowicz

Wniosek do pobrania

Zapoznaj się z programem studiów