Władze wydziału

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
dr hab.  Adam Drosik, prof. UO
e-mail: adam.drosik@uni.opole.pl

Zastępca Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej,
Koordynator Kierunków Wydziału
dr Grzegorz Haber
e-mail: grzegorz.haber@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków Wydziału
dr Ewa Skrabacz
e-mail: ewa.skrabacz@uni.opole.pl