dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO

Profesor nadzwyczajny – Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki ​

Filozof polityki, politolog, dyplomata. Ukończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie i doktoryzował się na Uniwersytecie Oksfordzkim. W latach 1991-1992 był Wiceprezydentem Gdańska. W latach 1998-2000 pracował w MSZ jako I Sekretarz Ambasady RP w Oslo. Wykładał na wielu zagranicznych uczelniach, w tym na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze, 2000-2009, na Anglo-Amerykańskim Uniwersytecie w Pradze, 2009-2011, Stanowym Uniwersytecie Teksasu, 2012 i Uniwersytecie Zayed w Dubaju, 2013-2018. W roku 2014 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem ponad 60 prac naukowych, głównie w języku angielskim, opublikowanych w Polsce i za granicą, w tym pięciu monografii (trzy zostały przetłumaczone na języki obce – arabski, perski i bengalski), artykułów w encyklopediach: The Internet Encyclopedia of Philosophy i The Stanford Encyclopedia of Philosophy, oraz dwunastu publikacji zakwalifikowanych w Scopus.

ORCID: 0000-0003-0735-0620

 • filozofia polityki
 • historia myśli politycznej
 • teoria stosunków międzynarodowych

Najważniejsze osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich 10 lat:

Książki – Monografie

 • W. Julian Korab-Karpowicz, Traktat polityczno-filozoficzny: O dobrym państwie, szczęśliwym społeczeństwie i ewolucji ludzkości, Kraków: Universitas, 2022, ISBN 978-83-242-3808-8 (s. 213)
 • W. Julian Korab-Karpowicz, Harmonia społeczna: Czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa, Warszawa: PIW 2017 (s. 234).
 • W. Julian Korab-Karpowicz, Tractatus Politico-Philosophicus: New Directions for the Future Development of Humankind, New York: Routledge, 2017 (s. 184).
 • W. Julian Korab-Karpowicz, The Presocratic Thinkers in the Thought of Martin Heidegger, Frankfurt Am Main: Peter Lang 2016 (s. 254)
 • W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Kęty: Marek Derewiecki, 2010 (s. 392).
Rozdziały z monografii:
 • W. Julian Korab-Karpowicz, Wszechislam, czyli rosnąca potęga. Uwagi o zapomnianej książce Paula Schmitza w czasach ofensywy postmoderności [w: ] Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi / Kwiatek Aleksander, Machelski Zbigniew (red.), 2020, Opole, Uniwersytet Opolski, s.127-139, ISBN 978-83-7395-873-9
 • W. Julian Korab-Karpowicz, Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa i jej wpływ na ukształtowanie się moderności [W:] Wyzwanie Lewiatana : wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa / Bartyzel Jacek, Wielomski Adam, Perlikowski Łukasz (red.), 2019, Płock, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, s.97-114, ISBN 978-83-61601-87-6

Książki – Podręczniki

 • W. Julian Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy: Great Political Thinkers from Thucydides to Locke, New York/Oxford: Pearson/Routledge, 2012/2016 (s. 242).

Artykuły w encyklopediach

 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Polish Renaissance Philosophy”, [in:] Encyclopedia of Renaissance Philosophy / Sgarbi Marco (red.), 2021, Cham, Springer, s.1-7, ISBN 978-3-319-14170-1. DOI:10.1007/978-3-319-02848-4_1190-1
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Political Realism in International Relations”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/>
 • W. Julian Korab-Karpowicz, „Political Realism in International Relations”, w:The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010/2013/2017 (s. 36).

Artykuły w pismach naukowych

 • W. Julian Korab-Karpowicz, „O duchowym przywództwie politycznym. Polityka duchowa jako droga dla rozwoju przyszłej Europy”. Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, 2022, 26, 276–290. 
 • W. Julian Korab-Karpowicz,  „Philosophy as Engagement with the World. Why Do We Need to Understand Myth for Our Philosophical Revival? A Reposnse to Carl Mika”. Journal of World Philosophies, 2022, 7, 113–143.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Evolutionity or the Great Reset: Why is it important to think about the future?”, Humanities and Social Sciences, 2022, 29 (2), 29-41.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Social Harmony or a Happy Society”, International Journal of Philosophy, 2021, vol. 9(3), 169-177.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Public-private partnerships in global governance, Research in Globalization, 2020, vol. 2, 1-5
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “The Clash of Epochs: Traditional, Modern, Postmodern, and Evolutionity,” Perspectives on Political Science 48.3 (2019), 170-182.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Why a World State is Unnecessary: The Continuing Debate on the Would Government,”Interpretation: Journal of Political Philosophy 44.3 (2018), 379-402 (A&HCI, SCOPUS ).
 • W. Julian Korab-Karpowicz, W. Julian Korab-Karpowicz, “Evolutionity—A New Age of Humanity: On the Concept of Human Evolution by Hoene Wroński, Ruch Filozoficzny, 74.3 (2018), 141-156.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “On the New Politics: An Introduction to Evolutionity,”Politeja, 48 (2017), 23-34.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Political Philosophy of Thomas Hobbes” [Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa],Political Dialogues. Dialogi Polityczne. Journal of Political Theory, 21 (2016), 31-46.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, „Polityka i czas czyli zderzenie epok: tradycyjności, moderności i post-moderności, Civitas: Studia z Filozofii Polityki, t. 15 (2013), 51-70.
 • W. Julian Korab-Karpowicz, “Inclusive Values and the Righteousness of Life: The Foundation of Global Solidarity,”Ethical Theory and Moral Practice, t. 13 nr 3 (2010), 305-313 (A&HCI, SCOPUS ).
 • Problemy polityczne współczesnego świata
 • Teorie stosunków międzynarodowych
 • Seminarium magisterskie

Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73  (z sieci UO: 7473)
e-mail: wjkk@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.