Szkoła doktorska

15 kwietnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dra hab. Marka Masnyka, powołujące Szkołę Doktorską Uniwersytetu Opolskiego.

Szkoły doktorskie to instytucje wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0. Ich główne zadanie polega na kształceniu doktorantów rozumianym jako przygotowanie do uzyskania stopnia doktora. Szkoły doktorskie zastąpią dotychczasowe studia doktoranckie.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego od 1 października br. będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, historia, nauki o polityce i administracji oraz nauki teologiczne.

Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej oraz seminaria specjalistyczne i interdyscyplinarne zostaną zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu Opolskiego do końca maja br. W najbliższym czasie powołani zostaną również dyrektor oraz członkowie Rady Programowej Szkoły Doktorskiej.

Zarządzenie rektora ws. Szkoły Doktorskiej UO można zobaczyć TUTAJ