Studia podyplomowe

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat oferty studiów podyplomowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Na stronie Administrator Bezpieczeństwa InformacjI znajdą Państwo informacje o zasadach przyjmowania kandydatów na studia.

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do administrowania danymi poufnymi i bezpieczeństwa informacji, w szczególności danych osobowych.

Tryb i czas trwania studiów:

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w systemie weekendowym) i trwają 3 semestry. W trakcie studiów zostanie zrealizowane 380 godzin dydaktycznych, z czego przedmioty specjalistyczne odnoszące się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji obejmować będzie 240 godzin zajęciowych. Nowość stanowi specjalizacja w 3 semestrze studiów, przeznaczona dla pracowników sektora usług medycznych. W semestrze tym, osoby zainteresowane przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w sektorze medycznym zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania i ochroną informacji w placówkach służby zdrowia. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów
z zakresu prawa, ochrony informacji, administracji oraz bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o studiach podyplomowych – Administrator Bezpieczeństwa Informacją


STUDIA PODYPLOMOWE: WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do rozpoczęcia niestacjonarnych studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie.
Studia te trwają III semestry (zgodnie z przepisami MEN) i przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów magisterskich z kierunków:

  • humanistycznych,
  • społecznych,
  • prawniczych,
  • ekonomicznych.

Rekrutacja

Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytut Politologii (Collegium Civitas, p.309 ul. Katowicka 89, w godz. 12:00-13:00).

Wymagane jest złożenie podania razem z kompletem dokumentów (do pobrania poniżej).

Cena za jeden semestr studiów ok 1600,00 zł (istnieje możliwość wpłat na raty).

Kierownik studium: dr Ewa Ganowicz

Wniosek do pobrania

Zapoznaj się z programem studiów