Studenci I i II stopnia

Studenci naszego Instytutu mogą ubiegać się o następujące stypendia:

  1. Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017?
  2. Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017?
  3. Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium Rektora w roku akademickim 2016/2017?
  4. Stypendium im. Bolesława Wierzbiańskiego przyznawane jest studentom Uniwersytetu Opolskiego pochodzącym z Białorusi i Ukrainy, przez fundację jego imienia. Stypendium ma na celu pomoc finansową wybitnej młodzieży z wyżej wymienionych krajów, dzięki, której mogą one realizować swoje marzenia edukacji na Naszej uczelni. Więcej
  5. Stypendium imienia Piotra Mroczyka. Fundacja deklaruje, iż „Celem Stypendium jest umacnianie idei wolności prasy jako fundamentu demokracji, zdobycie wiedzy i przygotowanie zawodowe dla osób studiujących dziennikarstwo bądź prowadzących badania naukowe w tej dziedzinie oraz pokrewnych dziedzinach humanistycznych”. Więcej
  6. Stypendium Ministra
  7. Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego
  8. Stypendia Prezydenta Miasta Opola
  9. Zapomogi

Dowiedz się więcej: Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiegolub Dział Spraw Studentów