Spotkania naukowe Instytutu Politologii

O potrzebach politologów
i zapotrzebowaniu na politologię

Dnia 19 października 2017 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w sali 15 inicjujemy w naszym Instytucie spotkania naukowe, których celem ma być wymiana doświadczeń naukowych, wzajemne inspirowanie się w pracy badawczej, polemika wokół interesujących nas problemów, a w rezultacie lepsza integracja całego zespołu.

Bezpośrednim pretekstem do pierwszego spotkania jest artykuł naukowy naszego kolegi doktora Sławomira Czapnika “Biurokrata czy intelektualista. O dylematach polskich politologów i politolożek” opublikowany niedawno w czasopiśmie naukowym „e-Politikon”. Artykuł jest jednym z  głosów krytycznych w stosunku do książki T. Warczoka i T.  Zaryckiego, Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, która podjęła problem kondycji rodzimej nauki o polityce i wystawiła polskim politologom notę niezbyt pochlebną, zarzucając nam m.in. pozostawanie daleko poza głównym nurtem międzynarodowego obiegu naukowego. Podczas spotkania, na które serdecznie Państwa zapraszamy chcemy w zarysowanym tu kontekście zastanowić się nad preliminariami bliskiej nam dyscypliny. Czy jesteśmy biurokratami, naukowcami czy wyrobnikami? Jakie są systemowe uwarunkowania naszej aktywności i jakie spełniamy funkcje społeczne (intencjonalnie i nieświadomie)? Wszystkich chętnych do dyskusji prosimy o zapoznanie się z całym numerem 22 pisma „e-Politikon” (link: http://oapuw.pl/e-politikon-nr-222017/), który poświęcony jest wyłącznie sytuacji polskiej politologii.

Podczas spotkania dr Sławomir Czapnik przedstawi strukturę swojej argumentacji. Spotkanie moderować będzie dr Kamil Minkner. Spotkanie otwarte jest dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów naszego Instytutu.

 

dr Kamil Minkner

dr Adam Drosik