Rekrutacja na studia na Ukrainie w pięknym Lwowie. Wyjedź na letni semestr 2017 na Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki w ramach programu Erasmus + !!!!

W ramach studiów studenci otrzymują stypendium w wysokości 650 Euro miesięcznie oraz kwotę 180 Euro na pokrycie kosztów podróży. Studenci I, II lub III stopnia Instytutu Politologii zainteresowani odbyciem letniego semestru studiów (2017) na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (http://www.lnu.edu.ua/en/) proszeni są o złożenie następujących dokumentów do sekretariatu Instytutu Politologii lub do dr Bartosza Czepila:
• wniosek wyjazdowy (do pobrania na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)
• aktualne CV
• list motywacyjny uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta (karta oceny na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)
• zaświadczenie potwierdzające status studenta
• wykaz zaliczeń z poprzednich semestrów danego cyklu studiów kandydata.
• zaświadczenie o średniej ze studiów
• inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące pozostałe osiągnięcia naukowe i zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta
• potwierdzenie znajomości języka obcego (min. poziom B1 z jęz. angielskiego bądź rosyjskiego); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO lub inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie
• oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (do pobrania na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)
Wykorzystaj szansę studiowania za granicą i złóż dokumenty aplikacyjne do 22 grudnia 2017 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt: bczepil@uni.opole.pl