Rekrutacja do Program Erasmus+

Biuro Nauki i Obsługi Projektów zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku ak. 2022/2023.
 
Rekrutacja potrwa od 02.03.2022 do 16.03.2022. 

Studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, będą musieli wypełnić i dostarczyć do Koordynatorów Wydziałowych odpowiedni wniosek wyjazdowy (w formie papierowej lub elektronicznej). Szczegóły aplikacji opisano na uniwersyteckiej stronie programu Erasmus Plus. Na stronie znajduje się również lista uczelni partnerskich poszczególnych jednostek.

Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie dwóch dokumentów: druku zgłoszenia i wniosku wyjazdowego i złożenie ich w dziekanacie lub przesłanie ich na adres mailowy prof. Joanny Kulskiej lub dra Bartosza Czepila do 16 marca 2022.
 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 17 marca, godz. 15.00 w sali 327.