prof. dr hab. Rafał Riedel

Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych

Collegium Civitas pokój 312
telefon: (77) 452 74 77 (z sieci UO: 7477)
e-mail: rriedel@uni.opole.pl

ORCID: 0000-0001-8344-2944

Prof. dr hab. Rafał Riedel jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. 1999–2004 – doktorat w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pod kierunkiem prof. dr hab. M. Stolarczyka, dotyczący polityki informacyjnej rządu polskiego w zakresie promowania idei integracji Polski z Unią Europejską, 1994–1999 – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Katedra Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: Unia Europejska, samorząd, praca mgr pod kierunkiem prof. M. Stolarczyka, pt. Polska w procesie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi) i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1997–1999).

Zainteresowania badawcze:

  • Polityczno-ekonomiczne procesy integracji europejskiej – Polska w Unii Europejskiej, rozszerzenie UE na Wschód, Spójność społeczno – gospodarcza w Europie, teorie integracji (polityczne i ekonomiczne), procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, wspólnotowa polityka migracyjna i azylowa,
  • Procesy migracyjne – korelacje z kapitałem społecznym (negatywny kapitał społeczny, kapitał polityczny),
  • Komunikowanie społeczne i polityczne – media jako czynnik socjalizacji politycznej, demokracja medialna, media w wymiarze lokalnym.
  • Inne obszary nauk politycznych – kultura obywatelska a partycypacja polityczna, referendum, miejsce demokracji bezpośredniej we współczesnych systemach politycznych.

Wykaz opublikowanych prac >>

Chronologiczny wykaz osiągnięć w zakresie współpracy naukowej, popularyzacji nauki, kierowania projektami, staży naukowych, stypendiów, wystąpień konferencyjnych i innych wydarzeń ważnych z punktu widzenia rozwoju zawodowego >>

 

Rafał Riedel is a professor at Opole University. PhD holder in Political Science, Jean Monnet Professor (in EU Studies), graduated at the Silesian University and Economic University in Katowice; habilitation obtained at Wrocław (Breslau) University.

Previously engaged in educational and research programmes, as a scholar, co-organiser or fellow, at European University Institute, ETH Zurich, Oslo University, Open Society Institute, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Marie Curie Fellowship Programme, Max Planck Institute, TU Chemnitz, European Values Network, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – EEA / Norway Grants. Scientific interests: European integration process, institutions and policies, Europeanisation, energy security in Europe, democratic deficit, transitology, considology and other problematic in the field of political science, media and communication studies.

 

Curriculum Vitae.pdf

Chronological overview of academic activities and initiatives in scientific research, didactics, international co-operation, popularisation, grants, projects, etc.pdf

List of publications.pdf